През 2023 г. половината от компаниите в Европейския съюз са използвали софтуерни приложения за управление на бизнеса им. Това сочат последните данни на европейската статистическа служба Евростат, цитирани от БТА.

През миналата година България е била на предпоследно място (26 на сто) в ЕС по дела на компаниите, които са използвали бизнес компютърни програми. Последна е била Румъния (24 на сто), а преди нашата страна е класирана Словакия (32 на сто).

Водещи са били Дания (74 на сто), Финландия (71 на сто) и Белгия (67 на сто).

Основните видове софтуер за управление на дейността на компаниите са свързани с планиране на ресурсите им (ERP), с управлението на взаимоотношенията им с клиенти (CRM), както и с бизнес анализа на данни (BI), посочва Евростат.

Използването на бизнес софтуер е варирало в зависимост от големината на компаниите. Приложенията от типа ERP са били използвани предимно от големите корпорации (86 на сто) и по-слабо от малките фирми (38 на сто) през 2023 година. При професионалния софтуер от вида BI (11 на сто малки компании и 63 на сто корпорации) и при CRM (22 на сто малки компании и 61 на сто корпорации) е отчетена същата тенденция.