Чрез ICGB България си сътрудничи в един общ проект за повишаване на енергийната сигурност и диверсификация на региона. Това е част от цялостното развитие на енергийния сектор с различни ресурси, които трябва да работят заедно, за да са максимално ефективни.

Това каза по време на провелия се на 4 юни форум ШУМЪТ НА ПАРИТЕ Джордж Сатлас, изпълнителен директор на независимия преносен оператор ICGB. Компанията отговаря за развитието и търговската дейност на газовия интерконектор между Гърция и България.

„Ние се намираме буквално в средата на всичко важно, което се случва в региона. Свързваме българската газопреносна система с Трансадриатическия газопровод, което прави страната част от Южнния газов коридор и позволява транспортирането на газ от Азербайджан до Югоизточна Европа“, посочи Сатлас.

Газопроводът, който ICGB управлява и развива, е сериозна стъпка в посока подобряване на енергийната сигурност и диверсификация както на България, така и на целия регион. Интерконекторът IGB е част от Вертикалния газов коридор, който свързва преносните оператори на Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Основната цел на инициативата е операторите на различните държави да развиват наличната вече инфраструктура в синхрон, така че да е възможен вносът на по-големи количества природен газ от разнообразни източници за региона. Предвиден е ръст от 5 на 10 милиарда кубични метра годишно.

Към момента интерконекторът Гърция-България оперира с капацитет от 3 милиарда кубични метра годишно, но той може да бъде надграден до 5 милиарда кубични метра на година. За сравнение – 5 милиарда кубични метра природен газ се равняват на близо 2 пъти общата консумация на България на този източник на енергия. „Това значи, че всяко домакинство и бизнес в страната могат да имат сигурен достъп до източник на енергия, който е с по-нисък въглероден отпечатък – една стъпка към по-плавен и справедлив енергиен преход“, заяви Сатлас. По думите му, ICGB вече работи по проект за разширяване капацитета на газопровода, а географската близост на терминалите за втечнен природен газ в Гърция правят интерконектора още по-привлекателен за нови играчи на регионалния пазар.

Нова парадигма на енергийната сигурност на региона

След случилото се с доставките на руския газ при началото на военния конфликт с Украйна, тази нова към онзи момент инфраструктура подпомогна значително за ограничаване на риска от прекомерно високи цени, обясни Сатлас. По думите му, още след въвеждането на IGB в експлоатация в края на 2022 г., газопроводът е станал ключов за Молдова, която е използвала количества от него, за да обезпечи производството си на електричество. „Молдова беше силно зависима от руски газ, а сега, посредством този нов маршрут, и Молдова, и Украйна имат алтернатива, която им дава сигурност. Конфликтът в Украйна промени посоката на потока на доставки“, посочи Сатлас.

Изпълнителният директор на ICGB отбеляза и стратегическата роля на природния газ трансформация на електроцентралите, които в момента оперират на въглища. „Както знаем, България използва сериозно количество въглища като източник на енергия, но замяната им с газ може да намали до 60% от вредните емисии, отделяни при преработката на въглища. По този начин България ще последва Гърция по пътя към използване на по-зелена енергия. В момента страната се намира в долните граници на използването на възобновяеми енергийни източници в Европейския съюз, но се движи нагоре с бързи темпове“, каза още Джордж Сатлас.

По въпроса за преноса на водород той сподели, че инфраструктурата на ICGB е подходяща за миксиране на определени количества водород и природен газ за пренос, а това може да се случи със сравнително малка допълнителна инвестиция. Коментирайки дългосрочната перспектива за нови съоръжения изцяло за пренос на водород, Сатлас заяви, че е важно първо индустрията да започне своята трансформация в тази посока. „Ако индустрията не се развие по този начин и не се създаде достатъчно търсене, то няма да има обоснована нужда за предлагане на водород за индустриални цели и съответно за неговия транзит. Важно е този процес да обхване и бизнеса, за да може преносните оператори да инвестират стратегически в инфраструктура“, обясни Сатлас.

В заключение Джордж Сатлас обобщи, че с обединени усилия успехът е гарантиран. Заедно Гърция и България вече успяха да повишат енергийната сигурност на региона, но трябва да се има предвид начинът, по който всички разнообразни ресурси ще работят в синергия в бъдеще.