Когато става въпрос за конкуренция за работни места и ресурси, образованието винаги е решаващ фактор за успех.

Анализ на Euronews на база данни от европейската социологическа агенция Евростат показва, че делът на населението с висше образование значително се различава в различните части на Европа.

Средно почти една трета от населението на възраст 25-74 години в ЕС има висше образование, включително в държавни и частни университети, колежи, институти за техническо обучение и професионални училища.

Образователното равнище също варира в зависимост от възрастта и пола.

Как се определят образователните степени

Образователните степени се определят като ниски (по-малко от средно образование), средни (средно образование) или високи (висше образование).

Класификацията на европейската агенция за данни Евростат се основава на Международната стандартна класификация на образованието (ISCED) и се отнася до:

● Ниско: предучилищно, начално и по-ниско средно образование (нива 0-2 по ISCED);

● Средно: средно и след средно образование (ISCED нива 3 и 4);

● Високо: висше образование (нива ISCED 5-8). То включва държавни и частни университети, колежи, институти за техническо обучение и професионални училища.

През 2022 г. 31,8% от хората на възраст 25-74 години в ЕС са с висше образование, като този дял варира от 17,4% в Румъния до 49,8% в Ирландия.

В скандинавските и балтийските страни има най-много висшисти

Делът на завършилите висше образование е по-висок от средния за ЕС в скандинавските и балтийските страни.

Швеция и Норвегия се нареждат на трето и четвърто място с над 45% от завършилите висше образование.

От населението на Латвия 44% са с висше образование. В другите скандинавски и балтийски държави делът на завършилите висше образование също е по-висок от средния за ЕС.

В Обединеното кралство 43,5 % от населението на възраст 25-74 години има висше образование, което е повече от страните от "голямата четворка" на ЕС. С най-висок дял сред тях е Франция (38,2%), следвана от Испания (38%).

След Румъния, Италия е с най-нисък дял на завършилите висше образование - 18,5%. Този показател е малко по-нисък и от средния за ЕС в Германия (31,5%).

Над 40% от населението в четири държави е с ниско образование

Делът на населението с висше образование е значително по-нисък в страните кандидатки за членство в ЕС.

В Турция делът на населението с ниско образование е далеч най-висок, като две трети (61,8%) от него е с по-ниско от средно образование.

Този показател е под 40% и в четири държави от ЕС - Португалия, Италия, Малта и Испания.

Ролята на професионалната ориентация

Ако се разгледат подробностите за средното образователно равнище, състоящо се от обща и професионална ориентация, се вижда, че делът на професионалното образование е значително висок в няколко държави.

Делът на хората с професионална ориентация на средно образователно равнище е над 45% в девет държави от ЕС, включително Чехия (63,9), Полша (52,2) и Германия (47,4).

По-младите хора постигат по-високи нива на образование

Делът на завършилите висше образование значително се увеличава сред по-младото население в цяла Европа.

Това също показва как се справят страните през последните десетилетия. Така нивото на населението на възраст 25-34 години се анализира в голяма степен от международните институции.

42% от населението на ЕС е с висше образование

През 2022 г. 42% от населението на ЕС на възраст 25-34 години е с висше образование. То варира от 24,7% в Румъния до 62,3% в Ирландия.

За разлика от населението на възраст 25-74 години, в скандинавските страни Финландия и Исландия делът на хората с висше образование е по-нисък от средния за ЕС.

В една трета от държавите от ЕС този показател е над 50%. Десет държави изостават от целта на ЕС за 45% до 2030 г.

Жените са по-образовани от мъжете

В 35 европейски държави, за които има налични данни, делът на жените на възраст 25-34 години, завършили висше образование, е по-висок от този на мъжете.

През 2022 г. средният дял на жените с висше образование е 47,6%, докато при мъжете той е 36,5%.

С изключение на Финландия, в скандинавските и балтийските държави разликата между половете е значително по-голяма в полза на жените. Най-голяма разлика е отчетена в Исландия (25,4%), Словения (23,8%) и Словакия (22,8%).

Турция (1,3%), Швейцария (3,6%) и Германия (4,6%) отчитат най-малка разлика.

Делът на населението с висше образование нараства

В ЕС делът на хората на възраст 25-74 години с висше образование непрекъснато се развива. Той се е увеличил от 19,1 % през 2004 г. до 31,8 % през 2022 г.

Ученето е за цял живот: Възрастни в образованието

Ученето през целия живот също е от значение, тъй като хората може да се нуждаят от актуализиране на уменията. То се нарича още учене за възрастни, което представлява участие в образование и обучение за възрастни.

Според Евростат то включва всички целенасочени учебни дейности, независимо дали са формални, неформални или самостоятелни. Целта е да се подобрят знанията, уменията и компетенциите на участниците.

Обучението на възрастни е важен аспект, когато става въпрос за цифровизацията и автоматизацията на пазара на труда.

През 2022 г. делът на хората на възраст между 25 и 64 години в ЕС, които са участвали в образование или обучение през предходните 4 седмици, е 11,9%, като варира от 1,7% в България до 36,2% в Швеция.

Докато в скандинавските страни делът на обучението за възрастни е висок, в балканските страни той е значително по-нисък в сравнение със средния за ЕС.

Къде сме ние

България се нарежда в средата на класацията по показателя за хора с висше образование на възраст 25-74 през 2022 г.

У нас този дял сред населението е 27,8%. Българите с най-ниско образование са 17,6%.

Негативна е тенденцията за население на възраст 25-34 години с висше образование. По този показател попадаме в дъното на класацията с 33,8%, като след нас са само Сърбия, Унгария, Италия и северната ни съседка Румъния.

България оправдава и тенденцията, че жените са по-образовани от мъжете – делът на нежния пол с висше образование е 40,3% срещу 27,7% за представителите на силния пол.

За съжаление, България е на последно място по показателя за обучение на възрастни, като през 2022 г. делът на хората на възраст между 25 и 64 години, участвали в образование или обучение през предходните 4 седмици е само 1,7%.