Бум на медицинските специалности в университетите

1747
Бум на медицинските специалности в университетите

© Pixabay

Прием в „Медицински оптик” при медицинския колеж в старозагорския Тракийски университет, „Лекарски асистент“ в Русенския университет „Ангел Кънчев“ или „Медицински текстил“ в ХТМУ.

Това са само част от новите възможности за кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г.

Освен медицински специалности, вузовете предлагат и нови програми в сферата на изкуството, икономиката, геологията, за да отговорят на потребността на бизнеса от висококвалифицирани кадри, пише вестник Монитор.


Обучение по четири нови специалности ще стартира през следващата учебна година старозагорският Тракийски университет. Те са “Медицински оптик“ при медицинския колеж; “Предучилищна педагогика“ (бакалавър и магистър) и „Технологии на обучението по информатика и информационни технологии (магистър) при Педагогическия факултет и "Отопление, вентилация и климатизация" при филиала в Ямбол.

Онлайн приемът на кандидатстудентските документи започна от 1 март, а от 20 март до 24 април ще се проведат онлайн предварителните изпити по биология, химия, обща езикова подготовка, математика, общотехническа подготовка и география.

Най-добрите университети в света за 2021 г.По-добро от миналогодишното представяне регистрират два български университета

По думите на заместник ректора по учебната дейност доц. Нели Грозева от тази година се предоставят повече възможности за кандидатстване само по диплома, като в над 30 от специалностите при балообразуването оценката от ДЗИ по български език и литература се приема като оценка от състезателен изпит.

За първи път матурата по български език и литература служи за вход и за специалностите „Медицинска сестра“; „Акушерка“; „Лекарски асистент“; „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“; „Медицински оптик“; „Медицински козметик“.

За всички желаещи да покажат по-високи резултати от получените оценки на матурите се запазва и възможността за явяване на кандидатстудентски изпити, като датите са от 28 юни до 2 юли.

В края на миналата година Русенският университет „Ангел Кънчев“ започна обучение на първата група студенти по специалността „Лекарски асистент“. Това е нова бакалавърска специалност към факултета „Обществено здраве и здравни грижи“, създадена заради острата нужда от специалисти в здравеопазването.

Обявеният прием беше за 30 души държавна поръчка, като обучението е в редовна форма, започна в края на ноември 2020 г. и ще продължи четири години. За тази нова специалност се кандидатства с оценка от положен изпит по биология и оценките от дипломата по български език, биология и химия.

Приемът на кандидати за студенти в Русенския университет за учебната 2021/2022 г. се извършва по 50 специалности от 23 професионални направления в седем области на висшето образование. Изпитите са в две сесии - предварителна и редовна, като първият беше на 23 януари във виртуална зала.

За предварителната сесия са обявени осем дати. Последната е през май. Оценките от държавните зрелостни изпити, положени след 2008 г., се признават и могат да се използват за прием в почти всички специалности на университета.

Ако кандидатът се яви и на приемен изпит, се взема предвид по-високата оценка. Задължителни са обаче изпитите по български език и история за специалността „Право“ и по биология за специалностите „Акушерка“, „Медицинска сестра“ и „Фелдшер“, а вече и за „Лекарски асистент“.

Тази година в ХТМУ въвеждат една нова бакалавърска програма и две нови магистърски. Това са бакалавърската специалност „Енергийна и екологична ефективност“ и магистърските „Медицински текстил“ и „Технология на високоенергийните материали“. И трите нови програми са породени от необходимостта на индустрията от висококвалифицирани инженери в тези отрасли, посочват от вуза.

За учебната 2021/2022 г. Софийският университет ще предлага и прием в бакалавърската програмата „Геология и проучване на природни ресурси“. Завършилите я ще са специалисти с професионална реализация в поделенията на картировъчни звена - експерти в РИОПС, специалисти в геоложки или строителни компании, в предприятия, експлоатиращи мини за добив на руда, в научни институти и университети.

Предвиждаме разкриването на няколко бакалавърски и десетина нови магистърски програми, съобразени с изискванията на бизнеса и търсенето на студентите, обясни проф. Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики в УНСС.

За бакалавърските програми вече беше утвърдена програмата „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер“ към катедра „Статистика и иконометрия“. В магистърските програми предстои да се утвърди програма по „Количествени финанси“, разработената от катедра „Финанси“, катедра "Статистика и иконометрия" и УниКредит Булбанк.

Тя ще предложи практически ориентирано мултидисциплинарно обучение и изграждане на умения, знания и компетентности за извършване на количествен финансов анализ, съответстващ на променящата се и динамична финансова среда. Специалистите по управление на данни ще могат да подобряват способността на компаниите да вземат адекватни решения в ситуации на безпрецедентни промени и чрез моделите от данни да предсказват бъдещи тенденции.

Останалите нови програми в УНСС ще бъдат представени скоро, а причината за реализирането им са новите изисквания, свързани с дигитализацията и с желанието на университетското ръководство за по-близък контакт с бизнеса, каза още проф. Стоянова.

По отношение на приема тя обясни, че на този етап предвиждат да останат единствено редовните изпити през юли и ако епидемичната обстановка позволи - през май. Те ще се проведат както обикновено в тестовия център при спазване на строги правила за дистанция и дезинфекция.

Университетите във Варна са готови за кандидатстудентската кампания. Нови магистърски програми в направление „Изобразителни изкуства“ предлага Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. Това са „Дизайнерски практики в модната индустрия “ и „Изкуства и събитиен мениджмънт“, насочен към визуални артисти, специалисти в областта на дизайна, мениджъри в творческите индустрии и с интереси към изкуството и неговото управление.

В Техническия университет - Варна новото е, че в три специалности от ОКС „бакалавър“ няма да се заплащат семестриални такси. Това са специалностите „Електроенергетика“, „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ и „Топлотехника и инвестиционно проектиране“ (редовно и задочно обучение), в които студентите няма да заплащат семестриални такси за целия курс на обучението си.

Приемът на документи в ТУ-Варна е от 1 март до 25 март т.г., като се кандидатства онлайн с електронни кандидатстудентски тестове.

Изпитите за кандидат-лекари в МУ-Варна на една дата и по-кратки

За специалностите „Медицина", „Дентална медицина" и „Фармация" и направление „Военен лекар" кандидат-студентите във Варненския медицински университет ще полагат писмени конкурсни изпити по биология и по химия с обща продължителност от четири часа.

Ако кандидат-студентът е избрал да се яви на изпит само по единия от двата предмета (биология или химия), съответно на предварителна или редовна сесия, то продължителността на съответния изпит е два часа.

Промяната в продължителността на изпитите и провеждането им в един ден е въведена във връзка с необходимостта от прилагането и спазването на строги противоепидемични мерки. Обемът на изпитните комбинации ще бъде напълно съобразен с по-кратката продължителност на изпитите.

Намалени такси за гимназистите с икономически профили

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ пък стартира нова инициатива от учебната 2021/2022 г., насочена към завършващи професионалните гимназии по икономика и паралелките с разширено изучаване на икономически дисциплини в цялата страна. Те могат да се обучават в специалностите „Финанси и счетоводство“ и „Международни икономически отношения“ на цена от 290 лв. на семестър за редовно обучение и 667 лв. на семестър за задочно обучение.

Инициативата има за цел да подкрепи младите хора и да събере в университета студенти с трайни интереси в областта на икономиката - едно от приоритетните направления във ВСУ „Черноризец Храбър“. Специалностите, които вече втора година са с напълно обновени учебни планове, предлагат персонализирано учебно съдържание, базирано на силните страни, таланта и интересите на всеки студент.

Акцентът е върху уменията за учене и личностно и професионално развитие в динамична среда и неопределеност. Методите на преподаване съчетават традиционни и дигитални образователни технологии, като лектори са бележити имена от България и чужбина и водещи експерти от практиката.

За да разшири възможностите за своите възпитаници, университетът предлага обучение в две специалности по един учебен план, без увеличение на срока и таксите. Бъдещите експерти могат да комбинират специалности от професионалните направления „Икономика“, „Администрация и управление“, "Информатика и компютърни науки“ и „Психология“.

Училищни състезания - вход за инженерна специалност

Една възможност за прием в ХТМУ е оценката от регионални състезания с ранг на приемен изпит, които вузът ежегодно организира за ученици от 12-и клас. „Тази година предлагаме възможност за провеждане на състезания на място в училищата при спазване на всички противоепидемични мерки”, обясниха от университета. Така добър резултат на училищното състезание може да служи за вход в инженерна специалност още преди зрелостникът да се е явил на матура.

От ХТМУ стартират и провеждането на състезания и в онлайн среда, като първото такова състезание ще се състои на 21.03.2021 г.

Към момента желаещите да кандидатстват в ХТМУ могат да участват в класирането и чрез оценка от мататура и оценка от кандидатстудентски изпит, освен с оценка от регионално състезание. От пролетта на 2020 г. функционира онлайн платформата на ХТМУ за провеждането на кандидатстудентски изпити.

Онлайн химически опити и срещи в YouTubе привличат студенти

Дигитални дни на отворените врати ще привличат кандидат-студенти в условията на пандемия. Университетите залагат на демонстрации какви специалности се изучават във факултетите им с онлайн химически и физически опити, със срещи в YouTube и Facebook и уебинари.

Факултетът по природни науки в Шуменския университет "Епископ Константин Преславски” планира да проведе Ден на отворените врати на 12 април. Проявата ще е онлайн в платформата Google meet, обясни деканът проф. Цветеслава Иванова. Всяка от катедрите във факултета ще подготви презентация и ще заснеме предварително клипове с атрактивни опити и демонстрации по химия, физика и астрономия, биология, география, ботаника и зоология.

Поканата ще бъде изпратена до училищата в Шумен с възможност да изберат по кое време на деня ще се включат - преди или следобед. Вече са проявили интерес от Профилираната природо-математическа гимназия „Нанчо Попович“ и СУ „Сава Доброплодни“ в Шумен. Освен това Факултетът по природни науки има намерение да обяви целия месец юни за Месец на отворените врати и да покани училища от региона да заявят участие. Те ще са на открито - в Центъра по природни науки на Шуменското плато.

Техническият университет - София ще стартира кандидатстудентската си кампания за академичната 2021/2022 г. тази седмица, съобщават от вуза. Вместо на място заради противоепидемичните мерки ТУ-София ще привлича студенти в YouTube и Facebook.

За целта всеки четвъртък от 14.30 до 16.30 ще бъде организирано специално студио, което ще излъчва в YouTube канала на Техническия университет - София и Facebook. Кампанията е в периода от 11.02. - 22.04.

По време на онлайн срещите ще се представят бакалавърските специалности, които 14-те факултета на Техническия университет - София предлагат на кандидат-студентите. Ще бъдат организирани индивидуални онлайн срещи със средни училища и професионални гимназии. Учениците, техните родители и учители ще могат да задават въпроси към деканите на факултетите и другите участници в онлайн студиото - преподаватели, студенти и представители на бизнеса.

Те ще получат ценни съвети и необходимата информация при избора на специалности, които ги интересуват, както и възможността да се потопят в атмосферата на университета. За да привлече млади хора, които да се посветят на инженерните науки и професии, ръководството на Техническия университет - София има намерение да проведе и кръгли маси с директори на училища в цялата страна, ученици от горните класове и бъдещите работодатели.

Тази година ХТМУ стартира кандидатстудентската си кампания с webinar-и на тема „Защо да избера инженерно образование в ХТМУ“. До този момент са проведени 3 такива срещи с кандидат-студенти. На 02.04.2021 г. университетът ще проведе онлайн Ден на отворените врати. На място се организират и посещения от ученици на лабораториите, като те се осъществяват на малки групи, спазвайки дистанция и носейки предпазни маски. Преподаватели от вуза пък ходят в училищата.

Кандидатстудентската кампания на УНСС също е ориентирана в дигитална среда. Оттам залагат на онлайн срещи между средношколците и видни представители на университета. Съвместно с представители на студентски съвет те ще разкажат за най-важните моменти от дейността на университета, свързани с обучението, условията за живеене и спорт, както и дигиталните услуги, предвидени за студентите.

В Тракийския университет кандидатстудентската кампания е съобразена изцяло с противоепидемичните мерки и се провежда онлайн чрез различни събития, форуми, конференции и презентации във виртуалното пространство. Платформите за комуникация са различни, както и организаторите - училища, университети, организации.

Българският бизнес

Подобни статии

Най-четени статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg