Бюджетен дефицит от 155 млн. лв. за юни

1005
Бюджетен дефицит от 155 млн. лв. за юни

Постъпленията по КФП за първото полугодие на 2010 година са в размер на 11.19 млрд. лв., или 45.6% от актуализираните годишни разчети за 2010 година, съобщават от МФ.

Към края на първото полугодие на 2010 г. бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е отрицателно в размер на 1.515 млрд. лв., като се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 1.164 млрд. лв. и по европейските средства в размер на 350.5 млн. лв. На месечна база, за месец юни, се отчита дефицит в размер на 154.5 млн. лв. по консолидирания бюджет. За сравнение дефицитът за юни 2009 г. на месечна база е 377.5 млн. лева.

Данните за изпълнението на приходите към края на месец юни показват забавяне основно в частта на данъчните приходи. Влияние върху тяхното изпълнение оказва продължителната тенденция на спад на вноса и плавното увеличение на износа. Ръстът на износа води до по-висок ефективно възстановен данъчен кредит, което допринася за намаление на постъпленията от ДДС.

Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, към края на месец юни възлиза на 8.764 млрд. лв., което е 78.3% от общите постъпления по КФП. Приходите в частта на преките данъци са 1.9 млрд. лв. или 54.7% от актуализирания годишен разчет. Приходите от косвени данъци са в размер на 4.045 млрд. лв., което е 41.1 % от актуализираната програма за годината.

Приходите от ДДС са в размер на 2.25 млрд. лв. или 43.1 % от актуализирания разчет за 2010 година. Постъпленията от акцизи към 30 юни 2010 г. са в размер на 1.47 млрд. лв., като изпълнението спрямо разчета към ЗИД на ЗДБРБ за 2010 г. е 37.6 на сто.

Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски за първото полугодие на 2010 г. са 2.42 млрд. лв. или 46.9 % от разчетите.

Неданъчните приходи и помощите са в размер на 1 928,4 млн. лв. или 56,7% от актуализираните годишни разчети и отчетените постъпления остават на равнища, близки до тези за същия период на 2009 година. Доброто изпълнение за периода се дължи на постъпилата през април дължима вноска по централния бюджет от превишението на приходите над разходите на БНБ в размер на 354,7 млн. лв. и от постъпилите приходи от дивиденти от търговски дружества с държавно участие в капитала в размер на 108,5 млн. лв., както и на приходите от държавни и съдебни такси.

При съпоставката и анализа на постъпленията от помощи към края на месец юни 2009 г. и същия период на 2010 г. следва да се вземат предвид постъпилите авансови плащания от фондове на ЕС през януари 2009 г., които също имат еднократен ефект.

Разходите по консолидирания бюджет (включително вноската на България за общия бюджет на ЕС) към 30 юни 2010 г. възлизат на 12 703,6 млн. лв., което е 45.7% от актуализирания годишен разчет и номинално намаление от 67.1 млн. лв. спрямо същия период на 2009 година.

Съпоставено с първото полугодие на 2009 г. се наблюдава съществена промяна в структурите на разходите. Нарастването на социалните и здравноосигурителни разходи с около 15% спрямо тези за същия период на предходната година се компенсира от по-ниски разходи за издръжка и капиталови разходи. Текущите нелихвени разходи са в размер на 10.77 млрд. лв. или 50.6% от планираните за годината, капиталовите разходи (в т.ч. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 1.27 млрд. лв. или 33.4 % от актуализираните разчети за 2010 г. и лихвените плащания - на 303.2 млн. лв. или 59.8% от планираните.

Частта от вноската на България за общия бюджет на ЕС, изплатена към юни 2010 г. от централния бюджет, възлиза на 358.5 млн. лв.

Фискалният резерв към 30 юни 2010 г. възлиза на 6.0 млрд. лв. като намалението се дължи основно на извършеното плащане в размер на 199 млн. евро към Европейския инвестиционен фонд във връзка със стартиране на инициативата JEREMIE, насочена за подкрепа на малките и средни предприятия в условията на криза. С преведената сума временно се намалява фискалният резерв до възстановяването на средствата от страна на Европейската комисия по сметката на Националния фонд към министъра на финансите, информират от институцията.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg