Вижте в какви насоки ще работи БАЛИП през 2011-2012

1501
Вижте в какви насоки ще работи БАЛИП през 2011-2012

Общото събрание на Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници (БАЛИП) прие вчера основни насоки и програма за дейността на БАЛИП за периода 2011-2012 година. Вижте насоките, към които ще насочат усилията си от инвестиционните посредници през следващата година и половина:

В продължаване на работата по реализация на мерки за насърчаване развитието на българския капиталов пазар и професионално обучение и квалификация:

отстояване на досегашната позиция на БАЛИП, Сребърният фонд да има възможност да инвестира в ценни книжа, търгувани на БФБ;

оказване на съдействие и участие в работни групи във връзка с реформиране на Централен депозитар (ЦД) като съвременна депозитарна и клирингова институция с оглед бъдещото му приватизиране. Прилагане на европейския опит и практики на осигуряване на клиринг и сетълмент. Осигуряване на възможност за разкриване на омнибус сметки, създаване на условия ЦД да промени правилника и процедурите си, въвеждането на съответните IT функционалности и технологични настройки;

активно участие в работни и контактни групи, съвместни инициативи с ръководството на БФБ и държавните институции, и съдействие за развитието на БФБ като пазарен оператор и регулиран пазар на европейско ниво във връзка с предстоящата приватизация на борсата;

работа за въвеждане през следващите 2 години на нови инструменти, нови видове поръчки и възможности за търговия; подобряване на инфраструктурата на пазара; привличане на нови емитенти и инвеститори, както и внасяне на изменения и допълнения в Устава на БФБ, които да отчитат значението и ролята на професионалните участници на капиталовия пазар и техните професионални асоциации;

съдействие на държавните органи и БФБ за осъществяване на борсова приватизация на структуроопределящи предприятия, публично предлагане на притежавани от държавата миноритарни дялове от енергийните компании и електроразпределителните дружества.

Направление "Нормативна уредба":

Текущо през годината изготвяне на становища, мнения, предложения и препоръки от БАЛИП по действащата нормативна уредба и нови законопроекти по собствена инициатива на асоциацията или съвместно с другите асоциации на професионалните участници на пазара.

Координация между членовете на БАЛИП за решаването на проблемите, свързани с дейността им, произтичащи от нормативната уредба и взаимодействие с КФН за усъвършенстване на надзорните практики.

Конкретни проблеми, изискващи промени в нормативната уредба:

Нормативно уреждане на възможността за откриване и опериране с общи (омнибус) сметки от страна на български инвестиционни посредници, банки и управляващи дружества (на ниво закон и подзаконова нормативна уредба);

Уреждане на подзаконово ниво възможността инвестиционните посредници да изпълняват функцията на поддепозитар по отношение на активите (финансовите инструменти от портфейла) на инвестиционните дружества и договорните фондове във връзка с текстовете в проекта на нов Закон за колективните инвестиционни схеми и другите предприятия за колективно инвестиране, овластяващи банките депозитари да делегират депозитарни функции на трети лица.

Участие в дискусиите и публичните консултации във връзка с уредбата на данъчния режим на финансовите услуги, в рамките на инициативата на Европейската комисия за единна данъчна политика във финансовия сектор.

Участие в дискусиите и публичните консултации, инициирани от Европейската комисия, във връзка с новите европейски регулации относно режима на търговията с OTC деривативи, късите продажби, регистрите на извънборсови сделки, пазарните злоупотреби с финансови инструменти, промените в Директивата относно схемите за компенсиране на инвеститори, както и работа по материали на IOSCO и ICSA.

Подобни статии

Facebook Коментари

Добави коментар

Екипът на Profit.bg Ви благодари, че използвате кирилица за вашите коментари.
В случай, че коментарът Ви съдържа нецензурни квалификации и лични нападки или обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа, той ще бъде изтрит от модератора на сайта.

Абонирайте се за електронния
информационен бюлетин на Profit.bg