Предвиждаме строителството на проекта за междусистемна газова връзка между България и Гърция да приключи до края на 2010 г., а експлоатацията да започне през 2012 г. Това заяви Роберто Поти, заместник изпълнителен директор „Международни, ВЕИ и специални проекти" към Edison International Holding, по време на подписването на Меморандум за разбирателство между Българския енергиен холдинг (БЕХ), гръцката DEPA и италианския Edison International Holding.

Подписите си в документа сложиха Галина Тошева, изпълнителен директор на БЕХ, Асимакис Папгеоргиу, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на DEPA и Роберто Поти.

Подписаният Меморандум е стъпка към реализиране на проекта за междусистемна газова връзка между България и Гърция, което според страните участнички в проекта ще повиши енергийната сигурност на България.

Изграждането на връзката ще стане чрез смесено дружество между БЕХ и IGI Poseidon, което ще изгради, притежава и експлоатира инфраструктурата. Учредители на IGI Poseidon, с равно акционерно участия в компанията, са DEPA и Edison International Holding. Името на бъдещото смесено дружество остава все още в тайна.

Знае се само, че БЕХ ще контролира 50% от капитала на дружеството, а останалите 50% ще са притежание на IGI Poseidon. Съвместната компания ще бъде регистрирана в България.

По информация на страните участнички, енергийният проект ще е на стойност 120 млн. евро. Той е включен и получава подкрепата под формата на безвъзмездно съфинансиране в размер на 45 млн. евро от средствата на ЕС в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване. За целта страните по споразумението ще изпратят апликационните форми пред ЕК. Усвояването на отпуснатите безвъзмездни средства става въз основа на кандидатстване с предложение за проект в рамките на обявения търг за набиране на предложения за проекти от ЕК, с краен срок за подаване на предложенията днес, 15 юли 2009 г.

Останалите между 80 и 85 млн. евро ще се подсигуряват от учредителите на смесеното предприятие.

Именно смесеното предприятие ще избере и изпълнителя на проекта, според европейското законодателство, стана ясно по време на брифинга след подписването на Меморандума.

Потенциалният капацитет на съоръжението ще е между 3 и 5 млрд. куб. м., като първоначално за България ще потекат 1 млрд. куб. м. газ. „Но целта ни е да използваме максималния капацитет за България и останалите държави от региона", посочи Асамакис Папагеоргиу.

Изграждането на междусистемната връзка Гърция - България е част от пакета приоритетни проекта за БЕХ, които водят до диверсификация на източниците и маршрутите на доставки за България и респективно - повишаване на сигурността на енергийните доставки, информират от българския холдинг.

Оттам информират, че преките ефекти от реализацията на проекта са постигането на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за България, осигуряване на физическа възможност за доставка на договорените на правителствено ниво количества от азерски газ - до 1 млрд. куб. м. годишно от експлоатираното в момента находище Шах Дениз I. Сред ефектите са посочени и разширяване на обхвата и участие на страната във втория по важност европейски газов проект, част от Южния газов коридор - газовият коридор Турция-Гърция-Италия и постигане на реално многостранно сътрудничество.

Като допълнителна предприета мярка за повишаване на енергийната сигурност на България, се подписа и втори Меморандум за разбирателство между БЕХ и Hellenic Gas Transmission System Operator (DEFSA) относно използването (до 1 млрд. куб. м. годишно) на капацитета на терминала за ВПГ „Ревитуса" (Гърция) и интеконектор Турция - Гърция. Документът бе подписан от Галина Тошева, от българска страна, и Панайотис Канелопулос, главен изпълнителен директор на DEFSA.

Освен с полагането основите на реално многостранно сътрудничество с този проект, на събитието се спомена и за засилване ролята на Гърция на Балканския полуостров.