През първото тримесечие на 2010 се наблюдава интересна тенденция при цените на имотите. Прави впечатление, че темпът на спад в цените на панелните жилища изостава зад този на новото и монолитното строителство в София.

Цените на панелните имоти са поевтинели едва с 1.24% спрямо последното тримесечие на миналата година, според данни на Форос, на фона на спад от 4.7% за новото строителство и 4.2% за монолитните жилища.

Това може да се обясни с две неща. Стартиралото по-рано и по-силно поевтиняване на панелките в столицата, след резкия спад на интереса към тях при старта на кризата и закъснелите реакции на строителите по повод на намаляване на цените на новите жилища, предлагани от тях.

Монолит Панел Ново строителство София -4,18% -1,24% -4,70% Варна -0,21% -4,83% -1,68% Бургас -1,33% 0,00% -0,51% Стара Загора 3,44% -0,43% -2,40% Велико Търново -4,06% -7,44% -3,44% Благоевград -0,92% 0,00% 0,00%

* Данните са на Форос

Напълно противоположна е пък тенденцията в някои други от водещите градове на страната, като Варна и Велико Търново.

В „морската столица" панелките са поевтинели с 4.8% през първото спрямо четвъртото тримесечие на миналата година, на фона на спад от 1.7% в цените на новите жилища и едва 0.2% за монолитните.

Най-силно понижение са регистрирали панелните жилища във Велико Търново през първите три месеца на годината, загубили 7.4% от стойността си.

По отношение на кварталите, в столицата най-силно понижение са отбелязали имотите в Лозенец с 10.7%, както и в Изток - 8.5% през първото спрямо четвъртото тримесечие на миналата година

София
Варна
Лозенец -10.71% Спортна зала -21.14% Изток -8.49% Генералите -12.50% Иван Вазов -7.36 Гръцка махала -8.24% Гео Милев -7.58 Идеален център -7.87% Гоце Делчев -6.88 Техникумите -7.81% Яворов -5.52 Левски -7,25

* Данните са на Форос

Това донякъде също е логично, на фона на това, че кварталите са едни от най-скъпите за покупка на недвижим имот, което в условията на криза предопределя рязкото намаление на интереса към жилищата там.

Във Варна кварталът с най-голямо понижение на цената е Спортна зала, с 21.14%, следван от Генералите с 12.5%. В Бургас цените в Идеален център са загубили едва 5.7% от стойността си.