Цените на жилищата продължават да спадат и през първото тримесечие на годината, отчита индексът на Райфайзен Имоти.

Спадът в столицата спрямо края на миналата година възлиза на 6.5%. Спрямо същия период на миналата година спадът на средните пазарни цени на жилищата в София към края на март 2010 г. е с 18.8%.

В Пловдив средните пазарни цени за продажба на жилищни имоти през първото тримесечие на 2010 г. са намалели с 3.6% спрямо края на 2009 г., докато във Варна спадът е с 5.2%, отчита индексът на Райфайзен Имоти.

Като цяло се наблюдава стабилизиране в цените на новите жилища.

Индексът обобщава движението на средните пазарни цени на различните типове жилищни имоти в различните райони и се базира на данни за реално сключени сделки по продажна цена.

„В началото на 2010 г. активното търсене на жилища е насочено основно към новопостроените и завършени имоти. Затова цените в този сегмент се задържат сравнително по-стабилни. Подобряващите се оферти за кредитиране започват да действат стабилизиращо на пазара", коментира Иван Велков, Управител на Райфайзен Имоти.

Индексът на цените на недвижимите имоти на Райфайзен Имоти е първият по рода си всеобхватен измерител на динамиката на средните пазарни цени на жилищните и нежилищните имоти в България.

Индексът е предназначен да отговори на търсенето на информация за движението на реалните пазарни цени, на които се сключват сделки с имоти, от страна на финансови институции, инвеститори, предприемачи и граждани.