През последните три месеца икономическото възстановяване в страните от Централна и Източна Европа продължава, подкрепяно от силното външно и подобряващото се вътрешно търсене, се казва в тримесечния доклад на UniCredit за региона.

БВП на 10 от 11-те страни, които икономистите от UniCredit следят в региона, отчита ръст на тримесечна база през второто тримесечие. Турция е лидер с 3.7% икономически ръст на тримесечна основа. Унгария пък е изключението, след като БВП остава без промяна в сравнение с предходните три месеца.

По отношение на възстановяването на икономическата дейност след началото на кризата, все още съществуват големи разлики между отделните страни. Полша и Турция са единствените в региона, където БВП се възстановява до преди нивата от кризата. Полша, разбира се, избегна рецесията. На противоположния полюс са Унгария и Румъния, където БВП остава със 7-10 процентни пункта под нивата си от кризата, докато в Латвия БВП остава близо 20 процентни пункта под нивата си от кризата.

Досега индустрията и стоковите запаси са основните двигатели на възстановяването.

Икономистите на UniCredit очакват възстановяването да продължи, въпреки че темпът на растеж е малко вероятно да се ускори оттук нататък, а в някои случаи дори ще се забави. Индустрията би трябвало да продължи да дава своя принос макар и по-малък от преди това, тъй като външният ръст се забавя. Местното търсене обаче трябва да оказва по-голяма подкрепа в редица случаи. В сравнение със свиване на БВП на региона с 5.7% през миналата година, от UniCredit прогнозират ръст на БВП с 3.6% през тази година и с 3.8% през следващата година.

Пазарите на труда в региона също се развиват положително. Безработицата остава без промяна през второто тримесечие на 2010 г. в сравнение с първото тримесечие при средно ниво от 12.3% след ръст в седем поредни тримесечия. Безработицата пада в Чехия, Естония, Латвия, Полша, Румъния и Словакия. В Русия безработицата намалява с 0.9 процентни пункта до 6.9% за 12-те месеца до август, докато в Турция безработицата пада с 2.5 процентни пункта до 10.5% за 12-те месеца до юни.

На фона на продължаващото възстановяване на икономическата дейност, инфлационният натиск нараства, въпреки че това става от рекордно ниски нива. От UniCredit прогнозират средна годишна инфлация в региона от 6.6% през следващата година, в сравнение с 5.8% през тази година.

В по-голямата си част фискалната консолидация в региона продължава. Икономистите от UniCredit прогнозират средно ниво на бюджетния дефицит в региона през следващата година в размер на 4.5% от БВП, в сравнение с 5.4% през миналата година и 7.0% през 2009 г. Най-добре представящите се страни в региона остават Естония (единствената нова страна членка на ЕС, която избягва процедурата по свръхдефицит, откакто се е присъединила към съюза) и България (таргетът на правителството за дефицита е 2.5% от БВП, след очакваните 4.8% от БВП през настоящата година). Чешкото правителство се стреми към дефицит в размер на 4.5% от БВП през следващата година, в сравнение с 5.3% през тази година, докато в Словакия новото правителство бързо одобри план за консолидация за намаляването на дефицита с 2.8 процентни пункта през следващата година до 5.0% от БВП.

Сред по-големите страни в региона Турция се представя по-добре от очакваното, докато Полша разочарова.

Големият ръст на приходите в Турция (19.0% на годишна база от началото на годината) би трябвало да е достатъчен, за да намали дефицита на страната с над 2 процентни пункта през тази година до 3.2% от БВП. Представянето в Русия е подобно като бюджетният й дефицит би трябвало да се свие с близо 3 процентни пункта през тази година до 5.7% от БВП, въпреки че рязкото увеличаване на разходите през последните години прави бюджетното положение много уязвимо от спад в цената на петрола.

В Полша бюджетният дефицит е нараснал повече от два пъти за първите осем месеца от годината, а министър-председателят Доналд Туск признава, че дефицитът през тази година ще е 7%-8% от БВП.

В контраст с публичните финанси, външната задлъжнялост остава по-голям проблем в някои страни от региона. Брутният външен дълг като процент от БВП в Русия, Турция, Чехия и Полша е най-ниският в региона.

На фона на контрастиращата икономическа активност и задлъжнялост, икономистите от UniCredit очакват монетарната политика и представянето на валутите в региона да варират. При лихвени нива близки до рекордните дъна в някои страни (Чехия, Полша, Русия, Турция) въпросът е по-скоро кога, а не дали лихвите ща нараснат. Въпреки това, вероятността за бързи увеличения на лихвите е малка, особено в среда, при която централните банки на развиващите се пазари са загрижени за темпа на поскъпване на валутите, а ЕЦБ не се очаква да вдига лихвите до четвъртото тримесечие на 2011 г., според икономистите от UniCredit.