България, Румъния и Гърция са страните от ЕС27 с най-ниски стойности на индекса за възприятие на корупцията през 2010 г., представен от българското представителство на международната организация за борба с корупцията Transparency International.

Стойността на индекса на България за 2010 г. е 3.6. Това означава, че сравнение с миналата година (3.8 пункта) има влошаване и продължаваме да сме далеч от средните за ЕС стойности. Страната ни участва в класацията за 13-та поредна година, като прави дебют през 1998 г. с 2.8 пункта. Историята на самия индекс започва през 1995 г.

Най-добрите си стойности България отчита през 2007 и 2008 г. (4-4.1 пункта), което според Огнян Минчев се дължи на положителните очаквания и нагласи на международните експерти и бизнес от предстоящото членство на България в ЕС.

Изследването отразява възприятията за нивото на корупция на представителите на бизнеса, местните и чуждестранните анализатори в съответните страни. При неговото съставяне са използвани доклади и аналитични оценки на Световната банка, Световния икономически форум, Economist Intelligence Unit, Freedom House и други. Индексът за 2010 година обхващащ 178 страни.

Подредбата на страните в класацията е от скала от 0 (много високо ниво на политическа и административна корупция) до 10 (чиста от корупция политическа и административна среда). Индекс от 3 пункта се смята за критичен минимум.

Данните за 2010 г. сочат, че класацията традиционно се оглавява от скандинавска страна, като в случая това е Дания, последвана от Нова Зеландия и Сингапур. Сред тях се нарежда Финландия с 9.2 пункта. В дъното на класацията са Афганистан, Сомалия и други бедни държави.

В сравнителен план на страните от бившия Източен блок, страни членки на ЕС преди България, пред нас по показания на корупционния индекс са Чехия, Словакия, Полша, Словения. Характерното и за тези държави е, че нито една от тях, с изключение на Полша, не подобрява индекса си през 2010 г. спрямо 2009 г. В случая Словения е отличник, но с понижаващи се стойности.

Ако към групата се прибавят Прибалтийските страни, то безспорен лидер тук изпъква Естония, класираща се в близост до нивата на Франция, Германия и Великобритания. Едно от обясненията за доброто представяне е електронното правителство в страната.

Спрямо страните от ЮИЕ, от организацията информираха, че нито една държава в тази група не отчита подобрение на показателя си през 2010 г.

Що се отнася до движението на индекса в ЕС27, от Transparency International отчитат общ спад на средния индекс в съюза. Според предоставените данни стойността му през 2007 г. е била 6.51 пункта, а днес вече е 6.30 пункта. Това е така, защото от всичките старани членки, 17 държави отчитат понижение. Други 7 имат подобрение, а при 4 индексът остава на същите нива от 2009 г.

Отличникът с най-голямо подобрение на индикатора е Малта (+0.4 пункта), а на обратния полюс е Унгария с минус 0.4 пункта.

Географската карта на разпространение на добрите практики включва почти всички региони от Сверена Америка и Западна Европа, като скандинавските страни са сред водещите чисти от корупционен натиск държави.

От една страна се наблюдава общо намаляване на индекса в ЕС, но за България новината изобщо не е добра, защото за всички тези години страната ни не успя да постигне индекс, близък до 5, което остава България в доста ниски регистри на фона на останалите европейски държави, бе обобщението, което направиха от Transparency International.