Изминаващата вече 2010 година се оказа изключително ползотворна за търгуващите със суровини. Редица суровини регистрираха движение в цените си от по над 70%, което за търгуващи с фючърси може да се преведе в огромни по размер печалби. Ето и някои от тези, които се представиха най-добре:

Пшеница

Търговците станаха свидетели на рядко по рода си поскъпване на суровината през настоящата година. Тя отбеляза повишение от 70% от 3.43 долара за бушел през юни до 5.84 долара през декември. В основата на поскъпването стоеше лошото и сухо време в Русия, както и по-дъждовното от обичайното време в Северна Америка. Въпреки поскъпването на суровината, специалистите не очакват да станем свидетели на драстично повишение в цените на зърнените продукти през следващата година.

Петролът

През настоящата година движението в цената на петрола бе почти толкова волатилно колкото обикновено. Цената на петрола тип брент достигна 95 долара през май, а само месец по-късно се понижи до 74 долара за барел.

Какво прави цената на петрола толкова волатилна?

Въпреки че повечето от инвеститорите смятат, че организации като ОПЕК въздействат основно на цената на петрола, тя се влияе силно и от други такива, като време, геополитически и политически фактори и др.

Петролът е обект на търговия и от страна на големи хеджфондове, които също до голяма степен могат да въздействат върху движението й.

Друг фактор, който оказва въздействие, е качеството на информацията. И макар да се смята, че на пазара има достатъчно информация, тя често е вече изконсумирана или ненадеждна.

Среброто

Ако смятате, че златото е най-печелившият и волатилен метал през 2010 година, не сте прави. Това всъщност е среброто, за което се говори значително по-малко. След като прекара първата половина на годината на нива около 10-те долара, през втората метала се търгуваше между 18 и 30 долара за унция.

Среброто все по-активно се налага като алтернатива на златото за „спасителен остров" за инвеститорите и добър хеджиращ инструмент срещу инфлацията.

Портокалов сок

Може и да не знаете, но портокаловият сок се търгува на стоковите пазари подобно на петрола. Всъщност един фючърс от суровината гарантира доставката на 15 000 замразени блокчета от концентрат портокалов сок. Само за периода септември-декември, цената на суровината се предвижи от 1.35 долара за паунд до над 1.60 долара за паунд.