Съвета на директорите на „Български енергиен холдинг" ЕАД (БЕХ) избра за директор на Булгартрансгаз Кирил Темелков, съобщават от холдинга. Това стана малко, след като досегашният директор Иван Дреновички бе освободен от длъжност, без да бъдат съобщени конкретните мотиви за решението.

„С промяната очакваме ускоряване на работата по проектите за изграждане на междусистемна газова връзка Турция-България и междусистемна газова връзка България - Румъния, проекта за осигуряване на доставки от компресиран природен газ (CNG), проекта за модернизация и разширяване на подземното газохранилище в Чирен", съобщават от БЕХ.

Кирил Темелков е роден през 1974 година. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, със специалност „Икономика и управление на търговията".

От 1999 година последователно е работил в „Булгаргаз" ЕАД и „Булгартрансгаз" ЕАД, като в периода от 2000 до 2008 година е изпълнявал длъжността ръководител на търговски отдел.

От май 2010 година е управител на „Набуко Газ пайплайн България" ЕООД.

Владее английски и руски език.