За енергийната инфраструктура се сещаме и я забелязваме тогава, когато отсъства, за разлика от пътищата. С тези думи министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков откри темата за енергийната инфраструктура на България на шестата годишна конференция "Стратегическа инфраструктура, България 2011. Приоритети 2020", осъществявана с медийната подкрепа на Profit.bg.

„Затова и тази инфраструктура попада много често в графата „пътища, пристанища и друга инфраструктура". Не бива да забравяме обаче за нейната изключителна важност", припомни Трайков.

По енергийната инфраструктура пътува стока, която си произвеждаме сами. Министърът е на мнение, че в това отношение ние не стъпваме на гола поляна, но имаме много да наваксваме, заради изоставането си от последните години.

В България има хиляди километри електропроводи и стотици километри магистрални газопроводи.

По негови данни трите електроразпределителни дружества инвестират годишно около 200 млн. лева в електроенергийната мрежа за средно и ниско напрежение. При високото напрежение цифрите са малко по-ниски, уточни Трайков.

През 2010 г. например, в поддържане и изграждане на нова мрежа за високо напрежение, НЕК е инвестирал 78 млн. лева, а за тази година са предвидени 178 млн. лева. Това е с цел да се избегнат тези моменти, при които се вижда, че нещо в енергийната система не е наред, както се случи миналото лято на морето.

Що се отнася до газопровода Набуко, енергийният министър посочи, че в момента се извършва разпределение на капацитета на газопроводната мрежа, така съдружниците потвърждават ресурсната обезпеченост на проекта. Предстои същинската работа по извършване на инжинерингови дейности и проектиране.

За Южен Поток са уточнени базовите схеми на трасетата и обемите природен газ. Следващата седмица предстои изнасянето на междинните резултати от прединвестиционното проучване.

Започнахме активна работа по изграждане на междусистемните връзки със съседните страни, допълни Трайков. Най-напреднала е работата по интерконектора с Румъния. Булгартранзгаз прие през ноември 2010 г. финансово решение за неговото изграждане.

Предстои уточняване на документацията за поземния участък на газопровода на българска територия, отчуждаване на терени и разрешение за строеж. Планира се подземната част на газопровода да започне да се изгражда в края на тази година и да влезе в експлоатация до юни 2012 година.

По връзката с Гърция се търси компания, която да започне работа през второто тримесечие на 2012 г. и да има една година да оформи документацията и направи проектите. Проектът се очаква да е напълно завършен през 2014 г.

Връзката със Сърбия е в начална фаза, но добрата новина от тези дни е, че финансирането на българската част е осигурено по програма „Регионално развитие", каза Трайков.

Връзката България-Турция може да се постави от началото на Набуко. Това, че сме в самото начало на проекта е добре, защото могат да се договорят условия, които да са най-изгодни за нас и за ЕС.

При Марица Изток може да се говори за един, или два нови блока с капацитет най-малко от 500 мегавата при една много изгодна цена за строителство и при добра цена на електроенергията.

В напреднал етап е изграждането на сероучистващата инсталация в Брикел, предстои такава да се изгради още в ТЕЦ 3 в Димитровград и Бобовдол, каза в представянето си още Трайчо Трайков.