Осем български строителни компании приключиха 2009 г. с нетни приходи от продажби надхвърлящи 100 млн. лв., става ясно от данни на Камарата на строителите в България.

Начело в подреждането е Геотехмин, реализирала 356.8 млн. лв. приходи за изминалата година. Компанията все пак бележи спад в постъпленията си спрямо година по-рано от 11%, докато печалбата и достига 23.68 млн. лв.

Терна България и Булгартранзгаз допълват призовите места с приходи от 227.9 млн. лв. и 204.576 млн. лв., което е 45 и 41 на сто повече от 2008 г.

Две са публичните компании в челото - четвъртата позиция с 202 млн. лв. е за Трейс Груп Холд, а Енемона се нарежда 10-та с 90 млн. лв. приходи.

В топ 10 попадат още компании като Главболгарстрой, Водстрой 98, Балкани ЛК, Балканстрой и Пи Ес Ай.

Най-печелившата компания за изминалата година е Булгартранзгаз с 85 млн. лв., следвана от Евробилд с 41 млн. лв.

Строител Седалище Приходи Печалба 1 Геотехмин София 356865 23680 2 Терна София 227969 20573 3 Булгартранзгаз София 204576 85320 4 Трейс Груп Холд София 202345 8386 5 Главболгарстрой София 202269 10775 6 Водстрой 98 София 144228 7529 7 Балкани ЛК Бургас 110514 24320 8 Балканстрой Разлог 100907 2335 9 Пи Ес Ай Стара Загора 95250 1462 10 Енемона Козлодуй 90230 1282 11 Филкаб Пловдив 90151 3206 12 Сиенит Пловдив 86352 452 13 Евробилд Бургас 80652 41155 14 Планекс Варна 79067 5320 15 АТ инженеринг София 78389 8455 16 Строй – Консулт Сливен 73708 2930 17 Комфорт Варна 70893 15729 18 Интергрирани Пътни Системи София 66687 6624 19 Никми София 61379 24940 20 Маркан Самоков 59194 1491