Потребителският кредит за обединение на съществуващи задължения на Пощенска банка вече е с нови преференциални условия. Кредитополучателите могат да обединят свои задължения и да получат допълнителна сума в брой. До края на септември заемът се отпуска без такса за разглеждане, ако кредитополучателят получава заплата си в Пощенска банка.

Кредитният продукт за обединение на задължения, който Пощенска банка представи през месец юни тази година, позволява на клиентите да обединят всички свои задължения по потребителски кредити, овърдрафти, кредитни карти и други.

Клиентите могат да заменят всички тези заеми към една или повече финансови институции в един кредит с една месечна вноска и една дата за погасяване, като това ще им позволи да намалят своите месечни плащания до 30%, съчетавайки удобство и подобрени условия.

Кредитът се предлага в две валути - лева и евро при изгодни финансови условия, с максимален срок до 7 години.

Потребителският кредит предлага и допълнителна възможност за застрахователно покритие на месечните вноски при непредвидени обстоятелства като безработица, нетрудоспособност, продължителен болничен и други с включване в програма „Защита на плащанията".

Допълнителна информация за продукта и новите преференциални условия по него, можете да намерите във всеки клон на Пощенска банка, където клиентите могат да получат професионална консултация и примерен погасителен план.