ОББ е втората банка, заедно с ПроКредит Банк (България), която има вече одобрени кредити по JEREMIE. От кредитиращата институция споделиха за Profit.bg обаче, че са налице някои притеснения от страна на предприемачите към новия кредитен продукт.

Да припомним само, че ОББ е една от петте български банки, които подписаха с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) в средата на юли Гаранционно споразумение, с което на практика трезорите бяха включени в процеса на финансиране на микро, малки и средни предприятия по инициативата JEREMIE и по-конкретно по линия на Гаранционния фонд.

„Първите одобрени ОББ JEREMIE кредити са вече факт, въпреки че към програмата има все още предпазлив интерес от страна на предприемачите", казаха експертите на ОББ за Profit.bg.

Притесненията на бизнеса, отчетен от служителите на банката към момента, е споменаването на държавна помощ (de minimis), попълването на различни декларации, както и задължителните изисквания в договорите предприемачите да се съгласят да предоставят пълен достъп до документацията и помещенията от страна на множество държавни и европейски одитни служби.

Иначе особено активни са дружества, желаещи да изградят фотоволтаични централи, както и фирми от отрасъл шосеен транспорт, които, както уточниха експертите от ОББ не могат да се възползват напълно от програмата (например гаранцията не покрива закупуването на тежкотоварни превозни средства).

„Забелязва се по-голям интерес от страна на микро и стартиращия бизнес. Запитвания правят и компании, които са в напреднала реализация на проекти и се нуждаят от облекчено дофинансиране, за да могат да ги реализират напълно", посочиха още от банката. „Също интерес проявяват и предприятия, изпълняващи проекти по Оперативните програми, които извън тези си проекти (те не могат да бъдат обезпечени по JEREMIE), но във връзка с извършената по тях инвестиция, разширяват своя производствен капацитет, търсейки инвестиционно или оборотно финансиране".

Тук от ОББ отвориха една скоба и казаха следното: „Тъй като сме съвсем в началото и инициативата JЕREMIE предстои да бъде популяризирана, не можем да считаме, че това ще бъдат основните получатели на JEREMIE кредитите".

Първите одобрени кредити от банката по JEREMIE са за закупуване на производствено оборудване и изграждане на производствени бази.

„По отношение на ресурса, важно е да се отбележи, че финансирането се предоставя с осигурени средства от банката, които са частично гарантирани в рамките на инициативата JEREMIE", поясниха от кредитиращата институция. „Предвид, че реалното предлагане на този вид финансиране стартира едва преди няколко седмици и вече има реално одобрени за финансиране инвестиционни проекти, имаме всички основания да считаме, че с натрупването на практика, популяризирането на ОББ JEREMIE продуктите, както и с нарастване на инвестиционните намерения на фирмите, в действителност тази инициатива ще представлява успешен инструмент за реална подкрепа на малкия и среден бизнес", са убедени банкерите.

Колкото до техническото време за разглеждане на проектите за финансиране по новата инициатива, служителите на банката обясниха, че процедурата по разглеждане и оценка на кредитите е стандартизирана и включва пълния кредитен анализ, необходим за разрешителния процес.

„Създали сме всички условия рамките и многобройните изисквания по инициативата JEREMIE да не възпрепятстват процеса по разглеждане на кредитите", добавиха още оттам.

На въпроса дали от ОББ имат предпочитания за финансиране по новата инициатива определени икономически сектори, оттам ни отговориха следното: „Извън ограниченията, наложени от самата инициатива, като земеделието, първичната обработка на земеделска продукция, субсидираните проекти, операциите с недвижими имоти и т.н., допълнителни ограничения към секторите не сме налагали. Съвсем естествено е обаче от ОББ JEREMIE кредитите да се възползват основно сектори като върховите технологии, туризма, производството на метали, машини и съоръжения, пластмасови изделия, химическата промишленост и фармацията. Очакван ще бъде и интересът на чужди фирми - малки и средни предприятия, които насочват своя бизнес към България".

Помолихме експертите на ОББ да ни предоставят и малко информация относно параметрите по този вид финансиране, насочено към микро, малките и средни фирми у нас.

„Кредитният портфейл, заявен от ОББ за JEREMIE кредитите е на стойност 250 млн. лева. Максималната стойност на отпусканите кредити към един кредитополучател няма да надхвърля повече от 3.66 млн. лева", казаха от банката. „Лихвените нива, които предлагаме, са обвързани с кредитния рейтинг на предприятието, но няма да надхвърлят базовия лихвен процент на ОББ с надбавка максимум 1.7%, което означава, че тези кредити ще са с 2-3% по-ниски лихвени нива в сравнение с предлаганите нормално за сегмент малък и среден бизнес".

От ОББ ни казаха също така, че са редуцирали съществено и изискванията за предоставянето на обезпечения по ОББ JEREMIE кредитите, но „те разбира се зависят от конкретния проект. Допълнително таксите за ангажимент, кандидатстване и управление също са намалени наполовина".

Що се отнася до това, какво е добре да знаят предприемачите, за да не бъде отхвърлен проекта им, от банката отговориха кратко и ясно: „За да получат фирмите кредит по новия банков продукт, предприемачите е необходимо да представят жизнеспособни идеи, които ние да финансираме. Надяваме се кризата да е оказала благотворно развитие върху планирането на повечето предприятия и те да работят с една средносрочна перспектива, която да бъда отразена и в инвестициите и съответно финансирането, което те желаят да получат".

Инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия) е специфичен инструментариум, използван от Европейската комисия (ЕК), чрез който част от средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на малки и средни компании.

Припомняме, че избраните от ЕИФ след конкурс банки са УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк (България), СИБАНК, ОББ и Райфайзенбанк (България), които срещу гаранции от 74 млн. евро, те ще трябва да осигурят на преференциални условия кредити за малки и средни предприятия в размер на до 370 млн. евро.