Преди близо два месеца пет български банки - УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк (България), Райфайзенбанк (България), ОББ и СИБАНК, подписаха гаранционно споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия) и по-конкретно по линия на Гаранционния фонд. Инструментът за финансов инженеринг - JEREMIE е специфичен инструментариум, използван от Европейската комисия (ЕК), чрез който част от средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на малки и средни компании.

Реално активният процес на отпускане на кредити у нас за микро, малки и средни предприятия при четири от избраните банки започна обаче преди броени дни - с началото на септември. И макар изминалото време да е твърде кратко, за да се правят заключения за успеха на начинанието, от Profit.bg решихме да проверим какви са настроенията и активността в самото начало на кампанията. За целта се обърнахме към петте кредитиращи институции, за да ни разкажат малко повече за настроенията сред бизнеса, има ли вече сключени договори и изобщо как започна процесът по усвояването на средствата от българския бизнес.

В серия от материали ще ви представим началото на процеса при четири от посочените по-горе пет банки.

Но преди да видим каква е ситуацията днес, нека си припомним накратко и историята на процеса. Гаранционният фонд трябваше всъщност да заработи още през 2007 година, като приоритетен за усвояването на европейски средства по ОП „Конкурентноспособност". Това така и не се случва и първата реална стъпка в тази насока е направена три години по-късно (лятото на 2010 година), когато след месеци на преговори МИЕТ подписа споразумение с Европейския инвестиционен фонд, който пое управлението на общо 200 млн. евро, предвидени в схема „Финансови ресурси за развитие на предприятията" на ОП „Конкурентоспособност".

Създаде се Холдингов фонд, който се управлява от експерти на ЕИФ и с един представител на МИЕТ, в лицето на заместник икономическия министъра Евгени Ангелов. Функцията на Холдинговия фонд е да разпределя евросредствата към т. нар. посредници или още фонд мениджъри.

Общо 74 млн. евро. бяха разпределени към Гаранционния фонд. ЕИФ проведе конкурс за избор на т. нар. фонд мениджъри по програмата и изборът падна върху споменатите вече 5 български банки - УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк (България), Райфайзенбанк (България), ОББ и СИБАНК, които срещу гаранции от 74 млн. евро, трябва да осигурят на преференциални условия кредити за малки и средни предприятия в размер на 370 млн. евро.

Гаранционният фонд има важна роля за съживяването на малкия бизнес в период на икономическа криза, а и ще увеличи усвояемостта по оперативните програми, след като много компании в момента срещат трудности при съфинанирането на вече одобрени проекти, например.

Отпусканите кредити са предназначени за инвестиционни и оборотни нужди (но само като са свързани с конкретни инвестиционни проекти) на микро, малки и средни предприятия, като те са с падеж между 12 и 72 месеца. От предвидените средства обаче няма да могат да се възползват фирми от секторите селско стопанство, аквакултури, дейности, свързани с износа, товарни превози, недвижими имоти и въгледобивния сектор.

„Интерес към кредитите има и той се засилва. Банката предлага новите инвестиционни кредити по инициативата JEREMIE от началото на август. Реално продукта е на пазара от един месец. Обратната връзка от нашите клонове, е че запитвания има както от нови, така и от дългогодишни клиенти на банката", каза Стоян Таблов, ръководител бизнес отдел "Средни предприятия" в ПроКредит Банк (България).

Самата банка има вече отпуснати кредити и реално дърпа на старта на самата инициатива пред останалите четири финансови институции: „Досега отпуснатите кредити са на фирми от различни сектори, като преобладават тези от областта на търговията и на услугите", потвърди Таблов.

За целта от банката провеждат още от миналия месец специална маркетингова кампания за инвестиционните кредити по програма JEREMIE.

„До момента банката има разгледани над 30 искания за кредит, като по-голяма част от тях вече са одобрени и отпуснати", добави банкерът. „Търсене има основно от много малки и малки фирми, които обикновено се нуждаят от инвестиционно финансиране до 30 000 лв. или до 50 000 лева. Имаме отпуснати и по-големи кредити за инвестиция в машини и оборудване."

Самото Гаранционно споразумение не поставя някакви конкретни условия за сроковете по кандидатстване и оценка на проектите, като в случая и процедурата не се различава от всеки друг кредитен продукт на финансовите институции.

„За кредити до 30 000 лв. искането ще бъде разгледано в рамките на 3 работни дни. С искане за кредит на по-голяма стойност - до 300 000 лева, клиентът ще получи отговор в рамките на 10 работни дни. Срокът за анализ и отпускане на по-големи от тази сума кредити е най-дълъг и отнема близо месец", уточни Стоян Таблов.

Той даде и малко пояснителна информация за отпусканото по програмата финансиране за бизнеса.

„Минимална сума на кредитите по линия на инициативата е 3 000 евро, а максималната - 800 000 евро. Кредитите се отпускат за срок до 6 години при значително облекчени условия за обезпечение. Това означава, че в някои случаи банката отпуска кредитите без обезпечение или много по-често с използването на особен залог като обезпечение. Лихвите по тези кредити са според размера на кредита и са с около процент по-ниски от официалния лихвен бюлетин на банката", разказа Стоян Таблов от ПроКредит Банк (България).

Според него, в банката нямат предпочитания за финансиране по програмата на конкретни сектори на икономиката ни.

„Банката няма предпочитания по отношение на сектора на икономиката, от който са фирмите, които кандидатстват. Ограничения има от самата програма (посочени по-горе вече - бел. авт.) и тяхната цел е да диверсифицират портфейла максимално, т.е. финансирането да стигне до максимален брой фирми в цялата страна", сподели Стоян Таблов.

На въпроса какво трябва да знаят предприемачите, за да може проектът им да бъде одобрен за финансиране по JEREMIE, банкерът отговори кратко и недвусмислено: „ПроКредит Банк отпуска кредитите по линия на инициативата JEREMIE за инвестиции на фирми, чиито бизнес ще обслужва кредита. Финансирането не е чисто проектно. Необходимо е фирмите да имат поне една година бизнес опит".