Българска банка за развитие (ББР) договори нова кредитна линия в размер на 31 милиона евро от Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР) за финансиране на малки и средни предприятия. Новата кредитна линия е насочена към създаване, модернизиране и разширяване дейността на българските малки и средни предприятия.

Средствата по нея ще се ползват за предекспортно, експортно и оборотно финансиране. От този ресурс могат да се възползват МСП с персонал до 250 души и годишен оборот до 43 млн.евро (респективно сума на активите до 27 млн.евро), информираха от ББР.

Кредитната линия е привлечена при плаваща лихва в размер на 3-месечния EURIBOR плюс надбавка от 2.65%.

„С обем от 31 млн. евро новата кредитна линия се явява най-голямото до момента външно финансиране, договаряно от Българска банка за развитие. [...] Ще направим необходимото, така че позитивните ефекти на кредитната линия да бъдат пренесени към нашите клиенти - българските малки и средни предприятия. Това е всъщност пазарният сегмент, който пострада най-много от кризата, но в същото време е и секторът, който следва да подсигури бъдещото устойчиво развитие на България", каза Асен Ягодин, гл. изп. директор на ББР, на церемонията по подписването в София.

Българска банка за развитие е единствената държавна финансова институция в България, създадена със специална цел да предоставя приоритетно дългосрочно финансиране на българските малки и средни предприятия (МСП), насърчаване на българския износ и подпомагане на сектори и проекти, определени като приоритетни за националната икономика.

Черноморската банка за търговия и развитие е международна финансова институция, създадена от Албания, Армения, Азърбайджан, България, Грузия, Гърция, Молдова, Румъния, Русия, Турция и Украйна. Седалището на ЧБТР е в Солун, Гърция. ЧБТР подкрепя икономическото развитие и регионално сътрудничество чрез предоставяне на заеми, кредитни линии, дялови участия и гаранции за финансиране на проекти и търговски дейности в публичния и частен сектор в своите страни членки.

Уставният капитал на банката е 3 млрд. SDR (около 3.3 милиарда евро). ЧБТР е с дългосрочен кредитен рейтинг А от S&P и A3 от Moody's. Банковият портфейл на ЧБТР в България се състои от 12 операции на обща стойност над 123 млн. евро, от които повече от 75% са предоставени за развитието на малките и средни предприятия.

Сн.: Асен Ягодин, главен изпълнителен директор на ББР (в ляво) и Андрей Кондаков, президент на ЧБТР (в дясно)