Българската банка за развитие (ББР) води разговори с външни банкови институции за привличане на допълнително финансиране, с което да се осигурят още средства за малкия и средния бизнес.

Парите могат да бъдат отпускани както под формата на директно кредитиране, така и чрез други банки. Това каза изпълнителният директор на Българската банка за развитие Асен Ягодин.

В момента разполагаме с достатъчен като размер ликвидност, който може да обслужи текущите ни нужди, в това число директно кредитиране, което банката осъществява. В същото време сме в процес на преговори с няколко важни институции, по линия на които да подсигурим линии.

На този етап размерът е в порядъка между 100 и 150 милиона евро, които биха били напълно достатъчни за оперативната дейност на банката и може би една част от тези ресурси - и за други банки, тъй като знаете, че и досега имаме програми, по които предоставяме ресурс, който съответно се разпределя от други банки на пазара към малки и средни предприятия, обясни Ягодин.

Източник: БНР