Интерес към отпусканите кредити по JEREMIE от СИБАНК проявяват на този етап индустриални компании, заявиха за Profit.bg от финансовата институция. СИБАНК е една от петте български банки, които подписаха през юли гаранционното споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) по линия на Гаранционния фонд. С този акт банките бяха въведени на практика в инициативата, която е насочена за финансиране на микро, малки и средни компании в България.

„Запитванията са от най-различни сфери на икономиката", каза Анна Атанасова, директор Дирекция "Малки и средни предприятия" в СИБАНК за Profit.bg. „Към момента интерес има от различни индустриални компании, които възнамеряват да закупят машини и оборудване, както и да построят сгради за собствено ползване".

Мениджърът и на тази финансова институция потвърди първоначалния интерес на бизнеса към програмата.

„Въпреки че започнахме активното предлагане на продукта от началото на септември, интерес от фирмите имаше още след подписване на споразумението", сподели Анна Атанасова. „Клиентите могат да заповядат във всеки един клон на СИБАНК, където ще получат съвет. Освен това банката ни има специално звено, специализирано в различните европейски програми, което помага за предварителната оценка за допустимост".

Времето за разглеждане и оценка на проектите от банката зависи изключително от готовността на фирмата, която ще кандидатства - яснотата на инвестиционния проект, документалната част към него.

„При пълно съдействие от тяхна страна, банката може да одобри проекта в рамките до една седмица. Няма забавяне в одобрението, свързано с JEREMIE", допълни банкерът.

Анна Атанасова обясни, че не е необходимо фирмите да са запознати в детайли с изискванията на програмата, защото служителите в клоновата мрежа са обучени и при среща с потенциалните клиенти обсъждат с клиентите възможностите за допустимост на проекта, както и като цяло възможностите за финансиране.

В СИБАНК още нямат одобрен проект за кредитиране по новата инициатива, но пък има заявки, които са на етап обсъждане.

„Предвид краткия срок от старта (от началото на септември) все още няма одобрени проекти, но има има много кредити, които се обсъждат и има подчертан интерес към програмата", ни увери Анна Атанасова. „Много ще зависи от кредитните намерения на фирмите в България".

Като цяло мениджърът вярва в успешното начало на програмата, защото, според него, това е наистина нещо ново и полезно за бизнеса в България.

Да припомним, че избраните от ЕИФ след конкурс банки са УниКредит Булбанк, ПроКредит Банк (България), СИБАНК, ОББ и Райфайзенбанк (България), които срещу гаранции от 74 млн. евро, кредитиращите институции трябва да осигурят на преференциални условия кредити за малки и средни предприятия в размер на до 370 млн. евро.

Инициативата JEREMIE (Обединени европейски ресурси за подкрепа на малки и средни предприятия) е специфичен инструментариум, използван от Европейската комисия (ЕК), чрез който част от средствата от Структурните фондове се насочват за капиталово и дългово подпомагане на малки и средни компании.