Изминалият месец септември донесе на пазара на ипотечни кредити стабилност и спокойствие, в условията на които купувачите с добри доходи успяха да се възползват от по-ниските цени на жилищните имоти и да подобрят своя стандарт на живот.

„През септември отчитаме традиционния за сезона ръст на броя запитвания. Активността в по-високите ценови сегменти на пазара на имоти се засилва", коментира изпълнителният директор на Кредит Център Тихомир Тошев. „Условията са благоприятни и за семействата, които все още нямат своя първи дом. С по-скромен бюджет и понякога с компромис от мечтаните параметри на жилището, те успяват да реализират сделка с кредит, който ще изплащат между 15 и 20 години", допълва Тошев.

Условията за кредитиране на надеждните клиенти стават все по-добри, като през последните месеци виждаме подобряването на офертите точно за тези получатели на кредити. Това най-често са клиенти с над 1500 лева месечен доход и чиста кредитна история. Тези клиенти освен, че получават по-добри условия по кредитите си, получават и добри оферти за останалите банкови продукти, което се приема добре от пазара и е знак за неговото добро и стабилно развитие в бъдеще.

Случващото се в Европа и по света, опасността от втора рецесия в някои от най-силните световни икономики засега не оказва сериозно влияние на поведението на клиентите у нас. Като че ли уморени от постоянното говорене за криза и проблеми, днес потребителите не искат да отлагат важни за живота си решения, в повечето пъти ясно осъзнали, че пълното възстановяване ще е бавно и може да продължи с години, а те искат да имат свой дом, да отглеждат децата си в спокойствие и уют, да правят кариера и да повишават квалификацията сега, а не след 3 или 5 години. Разумното и безрисково поведение продължава да е водещо при взимане на отговорни финансови решения и това прави пазара днес по-спокоен, но и по-перспективен.

Средният размер на изтеглените ипотечни кредити в страната през първия есенен месец е бил 36 240 евро. Съотношението между европейската и българската валута пък е 89/11 в полза на еврото.

София отново оглавява класацията за най-голям размер на кредитите с 43 926 евро през септември, следвана от морската столица Варна с 32 680 евро. На трето място се нарежда Бургас, където през изминалия месец са теглени средно по 28 480 евро за покупка на нов дом, следван от Пловдив, където изтеглените кредити са средно по 25 930 евро.

Най-активни при ипотечните заеми през септември, както и през предходните месеци, са клиентите във възрастовата група от 26 до 35 г, следвани непосредствено от тези в групата между 36 и 45 г. През месец септември те са съответно 43.9% и 36.6%, или общо над 80% от всички потребители. Прави впечатление лекото повишение на активността на клиенти над 45-годишна възраст, които са изтеглили 13.7% от кредитите през септември. Делът на потребителите на ипотечни заеми между 18 и 25 г. през изминалия месец е 5.8%.

Най-търсени и през изминалия месец остават ипотечните кредити с размер от 10 000 до 30 000 евро - 48.8% от всички. След тях се нареждат тези в диапазона от 30 000 до 50 000 евро, чийто дял е 37.2%. Ипотечни заеми от 50 000 до 70 000 евро през септември са получили 8.3% от потребителите, а суми между 70 000 и 90 000 евро - 2.9% от тях. Най-малък е делът на кредитите над 90 000 евро - 1.6%, както и на най-малките заеми - до 10 000 евро, които са 1.2% от всички.

Почти без промяна спрямо предходния месец се запазва съотношението на видовете ипотечни кредити според тяхното предназначение. За покупка на жилище са изтеглени 9 от всеки 10 заема, или 90.8%. За лично ползване са предназначени 7.7% от отпуснатите кредити, а за строително-монтажни работи - 1.5% от тях.

Най-често потребителите вземат ипотечен кредит, който е със срок на погасяване от 16 до 20 години, показват данните на кредитните консултанти. През септември за такъв период са изтеглени 36.4%. Леко нараства делът на кредитите със срок от 21 до 25 години, които през изминалия месец са 28.8% спрямо 26.2% през август. Почти изравнен дял имат кредитите, които следва да бъдат погасени за период 10-15 години (15.8%) и тези с изплащане между 26 и 30 години (16.2%).

Продължава да нараства процентът на финансиране, който банковите институции отпускат по ипотечни сделки. Делът на кредитите, които покриват 80%-90% от стойността на имота, през септември се увеличава на 24.9% спрямо 23.7% през август. Най-много все пак (38,1%) остават случаите, когато външното финансиране се равнява на 70%-80% от стойността на жилището. На трето място се нареждат кредитите за 60%-70% от цената на имота, които са 14.3%. Финансиране, покриващо 50%-60% от цялата сума по сделката, през септември е отпуснато в 11.6% от случаите.

Все повече са клиентите с ниски доходи, които се решават на ипотечен кредит, сочи още статистиката на КредитЦентър. През септември домакинствата с доход до 1500 лв., които са взели такъв заем, са 12.3% от всички, докато месец по-рано техният дял е бил 10.6%. Преобладаващата част от потребителите обаче - 83.8%, остават в групата на клиентите с доход на домакинство от 1500 до 2500 лв. В 3.1% от случаите домакинствата с ипотечен кредит имат доход от 2500 лв. до 4000 лв., а в 0.8% приходите в семействата са над 4000 лв.