Собствениците на жилища в многофамилните жилищни сгради, санирани по оперативна програма "Регионално развитие", ще бъдат освободени от данък "сгради" за определен период. Това съобщи кметът на район "Оборище" Пенка Арменкова, която заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова участва в откриването на една от общо три обновени жилищни сгради в района.

Програмата за саниране обхваща 36 града в страната, а санирането ще струва на хората между 3000 и 5000 лв. В проекта е включен и 100% от разходите на проджект мениджмънт за енергийно обследване на сградите.

Досега от данъчни облекчения можеха да се възползват хората, които са санирали жилищата си и докажат това със съответен сертификат. Той се издава след енергиен одит на сградата и освобождава собствениците от данък "сгради" за срок от три до десет години според степента на енергийната ефективност и включването на възобновяеми енергийни източници в енергопотреблението на сградата. Това предвиждаха промени в Закона за местните данъци и такси, които са в сила от 2008 година.

Става дума за сгради, въведени в експлоатация преди 1 януари 2005 г., и получили сертификат от съответния енергиен клас, издаден по реда на Закона за енергийна ефективност.

Санирането на трите столични сгради е по линия на съвместната програмата на министерството, ПРООН и районната администрация, която е изпълнител на европейския проект "Стакато".

Обновяването на трите сгради струва 615 000 лева, от които 134 000 лева са платени от собствениците. Средната сума, която е платил собственик на апартамент за санирането, е 2800 лева.

Освен санирането, по проекта "Стакато" е изградена за жилищните сгради соларна система за подгряване на водата за битови нужди.

С тези три сгради общият брой на обновените многофамилни жилища по линия на ПРООН и на МРРБ е 30, съобщи министър Павлова. Остава да бъдат довършени още 21 сгради.

Източник: БТА