Близо 16 на сто от сключените сделки с недвижими имоти от началото на годината са с учредяване на ипотека, сочат изчисления на Profit.bg на база данни от Агенцията по вписвания.

За периода 1 януари - 30 септември 2011 г. те са общо 25 120 за цялата страна, спрямо 22 382 за сравнимия период на година по-рано.

След ръст обаче през първите две тримесечия, когато са осъществени 6 354 и 11 520 сделки с учредена ипотека срещу 6 038 и 8 849 за предходния период през третото тримесечие се отчита минимален спад.

Той е от около 3 на сто - 7246 сделки срещу 7495 за периода юли-септември 2010 г.

В столицата през последното тримесечие са осъществени 1879 сделки с учредена ипотека, докато за Пловдив и Варна те са 576 и 585.

За Бургас и Стара Загора те са респективно 278 и 262, докато при 5-те големи града в страната те формират 49.4 на сто от съвкупните за страната.