След новината за сключения предварителен договор за продажбата от Фонд за недвижими имоти България на Камбаните Бизнес Център, която сделка се очаква да приключи до края на финансовата 2011 година, от фонда дойде информацията за нови продажби на активи.

Става дума за извършени продажби на недвижими имоти, представляващи 10 213 декара обработваема земеделска земя в общините Добрич, Разград, Генерал Тошево, Тервел, Кубрат, Исперих и Силистра. След сделките, фондът вече притежава едва 534 декара земеделски земи.

Балансовата стойност на земеделската земя в портфейла на компанията, според отчета й към юни 2011 година, е 7.45 млн. лева.

Дружеството е извършило и продажба на недвижими имоти, представляващи 3 354 кв.м. поземлени имоти в, район Младост, ж.к. Младост 4. След извършените продажби общо притежаваните от дружеството имоти по проект „Инвестиционни имоти в Младост 4, София" възлизат на 43 002 кв.м.

Балансовата стойност на „Инвестиционни имоти в София - Младост IV“ е 22.97 млн. лева, че стойността на проекта ще бъде уточнена след разработване на идейния проект.

След покупките в петък, довели до покачване цената на акциите на ФНИ България с 15.26% на 0.68 лв. за лот, книжата на фонда поевтиняха в понеделник с близо 3% до 0.66 лв. за бройка. Днес книжата на компанията поскъпват с нови 4.39%, на 0.689 лв. за акция.