Лошите и преструктурирани кредити отчитат 30-и пореден месечен ръст през септември, като достигат 8.8 млрд. лв., или 21.56% от всички (без овърдрафт), показват данни на БНБ.

Като цяло обаче темпа на ръст се забавя през септември, като повишението е от едва 0.11 процентни пункта, или 74.2 млн. лв. Предходните месеци ръста е 0.22 и 0.74 пр. пункта. Отделно през септември при фирмените лоши и преструктурирани кредити е отчетен спад от 0.1 процентни пункта до 22.88%.

Само за домакинствата, общото ниво на лошите и преструктурирани заеми е от 19.76%, потребителските - 19.93%, жилищните 18.90 % и другите 26.87 на сто.

При кредитирането като цяло се наблюдава ръст, благодарение на скока при фирмените кредити с 233 млн. лв. до 32.65 млрд. лв.

Спад обаче имаме при потребителското кредитиране с 24.6 млн. лв. до 7.57 млрд. лв. В същото време повишение е отчетено при финансирането на покупка на жилище с 6.5 млн. лв. до 8.79 млрд. лв.

Данните са в хил. лв.

ПолетаПериоди Юли'11 Август'11 Септември'11 НЕФИНАНСОВИ ПРЕДПРИЯТИЯ 32320929 32413866 32647148 Кредити 23232092 23403330 23553213 Овърдрафт 9088837 9010536 9093935 Лоши и преструктурирани 5279510 5377989 5388860 22,73% 22,98% 22,88% ДОМАКИНСТВА И НТООД 18962665 18979616 18970048 Овърдрафт 1711393 1708975 1708456 Потребителски кредити 7583175 7599118 7574513 Лоши и преструктурирани 1478579 1494490 1509751 19,50% 19,67% 19,93% Жилищни кредити 8778534 8786794 8793251 Лоши и преструктурирани 1597378 1617116 1661653 18,20% 18,40% 18,90% Други кредити 889563 884729 893828 Лоши и преструктурирани 238438 236612 240151 26,80% 26,74% 26,87% Общо лоши и преструктурирани 21,23% 21,45% 21,56%