За 29-ти пореден месец лошите и преструктурирани кредити за домакинствата отчитат повишение, става ясно от изчисления на Profit.bg на база данни от Българска народна банка.

Към края на август те са 19.39%, спрямо 19.21% за месец по-рано и 15.46% за година по-рано.

Ръст е отчетен при потребителските и ипотечните кредити, докато другите кредити намаляват минимално от 26.80% на 26.74%.

При потребителските кредити увеличението е от 19.50 на 19.67%, а при ипотечните от 18.20 на 18.40 на сто.

Общо като лоши и преструктурирани* са окачествени 3.348 млрд. лв., спрямо 3.314 млрд. лв. за месец по-рано и 2.65 млрд. лв. за година по-рано.

В номинално изражение лошите кредити нараснаха през август с 33 млн. лв., спрямо 67 млн. лв. за юли и рекордните за последните 19 месеца - 121 млн. лв. за юни месец.

* Показателят включва целия размер на балансово отчитаните кредитни експозиции, които са класифицирани като необслужвани експозиции (чл.10), загуба (чл.11) и преструктурирани експозиции, съгласно чл. 13 (независимо към коя класификационна група са отнесени) по смисъла на Наредба 9 на БНБ от 3 април 2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск