Европа и САЩ затвориха разнопосочно в търговията четвъртък. На Стария континент пазарите бяха притиснати от новината, че Moody’s ще понижи рейтингите на над 100 компании от финансовия сектор, както и от тревогите около изплащането на втория транш от финансовата помощ на Гърция. Изключително позитивните данни за щатската икономика, обаче успяха да компенсират част от негативизма.

Инвеститорите загубиха интерес към акциите след информацията, че страните от Еврозоната искат да забавят втория транш от спасителната помощ за Гърция до след изборите през април, като се уговарят стъпки, с които страната да не изпадне в неплатежоспособност до тогава. Напрежението ескалира след като гръцкият президент Каролос Папуляс обвини Германия, че обижда страната му, тъй като в интервю германският финансов министър сравни Гърция с „бездънна яма“.

Рейтинговата агенция Moody’s съобщи, че ще преразгледа рейтингите на 17 глобални и 114 европейски финансови компании, позовавайки се на европейската дългова криза.

Загубите намаляха след оповестяването на данните за безработицата в САЩ. Молбите за помощи за безработица изненадващо отчетоха най-ниското си ниво от месец март 2008 година. Жилищното строителство пък е нараснало с 1.5% през януари, което също надмина очакванията, а производственият индекс на Федералния резерв на Филаделфия достигна най-високото си ниво от месец октомври насам. Изключително позитивните данни зарадваха инвеститорите в Щатите и пазарите там затвориха на зелено.

По-късно беше оповестена информацията, че ЕЦБ ще размени притежаваните от нея гръцки държани ценни книжа за новоемитирани, които ще бъдат с по-дълъг матуритет, за да се даде възможност на Гърция да се възстанови. Тази размяна ще защити ЕЦБ и другите централни банки от опитите те да понесат загуби от преговорите между Гърция и нейните основни заемодатели. ЕЦБ отказва да претърпи загуби от гръцките облигации.

Технически анализ

EUR/USD

Пробивът на подкрепата при 1.3028 индикира, че възстановяването от 1.2625 е завършило, като ще последва тест на това ниво. Вероятно е образуването на краткосрочен връх при нивото 1.3321. Целият спад от 1.4939 вероятно ще продължи, като образува още едно дъно под 1.2625. В посока нагоре, нивата над съпротивата при 1.3190 ще обърнат прогнозите към позитивни и ще насочат двойката към съпротивата при 1.3321.

Подкрепа: 1.2928; 1.2863; 1.2625;
Съпротива: 1.3190; 1.3321; 1.3627;

GBP/USD

Двойката образува краткосрочно дъно при 1.5643 и интрадневните очаквания са по-скоро неутрални. Цялото възстановяване от 1.5234 вероятно е приключило при 1.5928. Тъй като съпротивата при 1.5826 е все още действаща, силно вероятно е низходящата тенденция да се запази. Двойката се движи под съпротивата при 1.6165, като от това следва, че целият спад от 1.6746 вероятно ще продължи. При пробив на 1.5643 двойката ще се насочи към съпротивата при 1.5234 и вероятно ще я пробие. В посока нагоре, нивата над съпротивата при 1.5826 ще обърнат очакванията към неутрални и ще преместят фокуса отново към съпротивата при 1.5928 и нагоре.

Подкрепа: 1.5643; 1.5449; 1.5234;
Съпротива: 1.5826; 1.5928; 1.6164;

USD/CHF

Консолидацията на двойката от 0.9089 продължава. Очакванията са оптимистични за тест на съпротивата при 0.9401 и дори по-нагоре. Вероятно възстановяването от 0.7065 е приключило при 0.9594, но неуспешният пробив на 0.9065 оспорва това твърдение. В посока надолу нивата под 0.9155 ще върнат негативните очаквания.

Подкрепа: 0.9155; 0.9089; 0.9065;
Съпротива: 0.9401; 0.9594; 0.9770;

USD/JPY

Очакванията се запазват позитивни. Пробивът на съпротивата при 78.28 потвърди, че спадът от 79.52 е приключил. Възстановяването от 75.56 вероятно ще продължи към 79.52 и нагоре. Също така оспорва продължаването на движението от 75.56. Поредно повишение е възможно за нов тест на 79.52, а впоследствие и на 79.89. В посока надолу нивата под подкрепата при 78.18 ще обърнат очакванията към неутрални, като ще последват консолидационни движения. Пробивът на 77.36 ще индикира завършването на повишението от 76.02.

Подкрепа: 77.36; 76.02; 75.56;
Съпротива: 79.52; 79.89; 81.48;

ИП Евро-Финанс АД, Отдел Международни Финансови Пазари

* Настоящият материал не представлява препоръка за покупко/продажба на ценни книжа.