През април 2012 спрямо март 2012 г. производството на пропан-бутан нараства с 22.2%, на безоловен бензин - с 13.3%, и на дизелово гориво - с 16.4%, показват данните на НСИ.

Намалява производството на твърди горива с 32.5% и на електроенергия - с 18.3%.

Същевременно за периода доставките на пропан-бутан нарастват с 40.9% и на дизелово гориво - с 11.7%.

Намаляват доставките на твърди горива с 32.6%, на безоловен бензин - с 25.0%, на природен газ - с 32.4%, и на електроенергия - с 21.5%.

На годишна база се наблюдава нарастване на производството на безоловен бензин - с 9.8% и дизелово гориво - с 27.2%. Намалява производството на твърди горива - с 29%, пропан-бутан - с 8.3% и електроенергия - със 7.5%.

На годишна база увеличение на доставките отново има при пропан-бутана и дизела - съответно с 34,8% и 24,3%. Увеличение има и при доставките на безоловен бензин - 25%. Намаляват доставките на твърди горива - с 30.1%, на природен газ - с 15.1% и на електроенергия - с 2.5%.