Уорън Бъфет е признат за един от най-великите инвеститори на всички времена. В последното писмо към акционерите на управлявания от него мега фонд (Berkshire Hathaway) Бъфет отправя един съвсем прост съвет, приложим за всички акционери (включително и тези, притежаващи малки по размер портфейли) – купувайте акции на индексен фонд (базиран на широкия индекс, отличаващ се с ниски разходи, като дори препоръчва фонда Vanguard).

Този съвет гениалният инвеститор отправя, въпреки че е начело на фонд, чиято цел е да бие пазарните индекси. Според Бъфет обаче, в дългосрочен план пасивното инвестиране извън фондовете, целящи да бият пазара (и предвид на статистиката, че този род фондове масово не успяват да направят това) е по-добрата стратегия.

Аргумент в посока на този довод са значителните такси и комисионни, които инвестиционните фондове прибират, без дори да успеят да постигнат по-добри от пазарните резултати.

Ето как според Бъфет изглежда графика на 10 000 долара, управлявани по два различни начини – в пасивен индексен фонд и от активен фонд в рамките на 40 години.

Средната доходност на индексния фонд е 6.6%, на фона на 3.98% средна доходност за активно управлявания фонд. Казано по друг начин, в рамките на 40 години сумата от 10 000 долара, инвестирана в пасивен индексен фонд, би се превърнала в 131 000 долара, докато в активен фонд – 48 000 долара с отчитане на таксите и комисионите.

Каква е ситуацията на родния пазар при фондовете за последната една година? Най-добре представящият се фонд е ДФ Конкорд – Фонд 2 акции. За последната една година фондът е донесъл доходност за инвеститорите в размер на 53%.

И макар изключително, представянето на фонда е по-малко от това на индекса на сините чипове SOFIX, повишил се за разглеждания период с 54.1%.

На следващите две места по представяне са двата индексни фонда, които могат да бъдат открити на родния пазар – Алфа SOFIX индекс, или базиран на индекса фонд, който е с доходност от 48% за последната една година, както и ДФ Златен лев индекс 30, донесъл доход за инвеститорите в размер на 45.2%.

Средната доходност на фондове, инвестиращи предимно в акции, е малко над 20%, което е над два пъти и половина под доходността на индекса. Този факт прави търсенето на правилния фонд изключително трудна задача, а съветът на Бъфет към инвеститорите може да се каже, че е напълно приложим и в условията на родната действителност.