Навиците управляват живота ни. Нашето поведение директно се отразява върху постиженията ни. Навиците могат да бъдат променяни. Изисква се само да разберем как функционират и как да намерим ефективния начин за преодоляването им.

Но първо трябва да осъзнаете едно – лошите навици се отхвърлят трудно, а е още по-трудно да живеете с тях.

Установете и разберете мотивацията, която ви кара да се освободите от лош навик. Представяме ви 5 упражнения, които ще ви помогнат да трансформирате навиците си в посока подобряване на кариерата.

1. Създайте малки победи.

Най-ефикасният начин да внесете постоянна промяна е да се фокусирате върху ежедневни и частични подобрения. Целта ви е да се отдалечите от навика си, като поставяте цели, които последователно отслабват количеството време, което посвещавате на нежелания навик.

2. Вземете си цифров творчески отпуск.

Напълно се откажете от интернет. Правете го за няколко часа дневно.

3. Напишете причините, поради които искате промяна.

Трябва да знаете причината за промяната и какъв резултат очаквате от този опит.

4. Знайте чувствата, действията и ситуациите, които задвижват нежелания навик.

Може да е нервност, радост, скука, депресия или друго чувство, което инициира потребността от практикуването на навика. Веднъж щом разберете, можете систематично да събирате сила за съпротива за моменти, в които тези чувства се проявяват.

Вижте още: 10 лоши навика, които убиват продуктивността ви

5. Посвещавайте се на една промяна на навик.

Почти невъзможно е да направите трансформация на няколко навика наведнъж. Повечето хора нямат волята да се справят с толкова много промени. Има различни теории, но се смята, че един нов навик може да бъде придобит за минимум 3 седмици и за максимум 2 месеца.

Повече от 40% от това, което прави всеки ден, е въпрос на навик. Ние осъществяваме ежедневно действия поради специфична причина. Навиците се проявяват, защото мозъкът постоянно търси начини да пести усилия.

Когато навикът се практикува, мозъкът буквално спира да участва напълно при вземането на решения. Този начин на действие може да бъде променен, изисква време, самопознание, вяра и постоянство.