Според Соня Любомирски, психолог от Унивесритета в Калифорния, има 7 навика, които вечно нещастните хора споделят.

Тя казва, че 40% от капацитетът ни за щастие е изцяло в наши ръце.

Виж още: 10 типа токсични хора, които трябва да избягвате

„Ние всички имаме дни, понякога дори седмици, в които сме жертви на някой от тези навици. Разликата между щастливите и нещастните хора е в това колко дълго остават подвластни на тях,“ казва тя.

Вие сте убедени, че животът е тежък.

Нещастните хора се виждат като жертви на живота и дори могат да се учудят, когато някой има каже, че животът е ужасно хубав.

Нямат вяра в хората

Със сигурност има хора, на които не може да се вярва. Щастливите хора имат приятели и знаят как да правят разлика между тези, на които не могат да вярват и другите.

Концентрират се над лошите неща в света, вместо на добрите

Да, в света има доста лоши и несправедливи неща. Щастливите хора, обаче, умеят да балансират тези неща с хубавите и дори да наблягат над тях,

Сравняват се с другите и хранят завист

Нещастните хора често вярват, че са ощетени. Те гледат в „чуждата паница“ и са убедени, че там има неща, които са били предназначени за тях.

Те се опитват да контролират живота си

Всеки се опитва да наложи някакъв контрол над живота си, но за нещастните хора това е фикс идея и те не могат да приемат, когато нещата не стават така, както са ги планирали.

Те се тревожат за бъдещето си

Нещастните хора винаги мислят за това, което би могло да се обърка. Щастливите хора също се тревожат понякога, но не позволяват това да ги обземе напълно. Когато тревожна мисъл премине през съзнанието им, те си задават въпроса – „Мога ли да направя нещо, за да предотвратя това?“ Ако отговорът е „да“, то те вземат мерки. Ако не може нищо да се направи, те просто разбират, че няма смисъл да се тревожат и да хранят страховете си.

Оплакват се

Нещастните хора често живеят в миналото. Те обичат да говорят за трудностите, които са имали.

Когато приключат с тази тема нямат какво да кажат, освен да клюкарстват.