През последните близо две години - от началото на миналата година до момента, цената на бензина (А95) в страната ни се е понижила средно с 0.58 лева за литър от най-масовото гориво, или 22.3%, според данни на сайта еnergy.eu. Литър бензин се продава по родните бензиностанции за 2.03 лева.

Вижте още: Какво се случи с бензина и дизела последния месец?

Интересен е фактът, че за същия период бензинът в страните от ЕС е поевтинял с 13%, или близо двадесет евроцента за литър (39 ст. за литър). Литър бензин в ЕС е със средна цена от 2.40 лева за литър.

Данните сочат, че е налице позитивен тренд на изпреварващо понижение в цената на бензина за посочения период.

С по-евтин бензин се отличават от България се единствено Естония, Литва и Полша, където цената на горивото е малко под 2 лева за литър. Най-малко за литър бензин плащат в Естония – при ниво от 1.90 лева.

При дизела понижението в цената у нас е в размер на 20.2%, на фона на поевтиняването на горивото средно от 22.3% в страните от ЕС. Или тук тенденцията е на изоставащо поевтиняване спрямо цената в ЕС.

Справка с представянето в цената на петрола на международните пазари сочи, че за посочения период суровината е поевтиняла с 56% на международните пазари.

Темпът на поевтиняване на бензина у нас в известна степен изостава от темпа на поевтиняване на петрола, предвид на факта, че около 48% от стойността на бензина се определя от петролната компонента. Тоест ако изцяло бе заложено поевтиняването на петрола, то бензинът трябваше да поевтинее с 27% (а не с 22%, както реално е поевтинял).

Друг интересен факт при бензина е, че се наблюдава повишение на митата, данъците и акцизите като процентна компонента от цената на бензина. Те вече заемат 51.6% от цената на горивото спрямо 44% преди две години.

Повишението в събираните от държавата налози (като процент от цената) прави бензина по-слабо чувствителен към поевтиняването на петрола на международните пазари.

При настоящите си нива бензинът остава с около 10% по-скъп, в сравнение с началото на годината, когато се търгуваше при нива от 1.88 лева за литър. За сравнение, тогава цената на петрола на международните пазари бе при нива с около 10% над настоящите му такива.

Разбира се, възможно е да станем свидетели на по-нататъшно понижение в цената на бензина, която да отрази наблюдаваното силно поевтиняване на суровината от последните няколко дни (предвид на факта, че спадът в цената на петрола се отразява върху бензина с известен времеви лаг). Остава да се надяваме, че това ще се случи.