Към края на март 2016г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 233 880 дка земеделска земя и 139 дка градска земя.

През март са купени 1 556 дка земеделски земи при средна цена 865 лв/дка и са продадени 19 дка.

През месеца са продадени 19 дка земеделски земи, а от началото на годината са продадени общо 415 дка при средна цена 1385 лв/дка.

Общите постъпления от продажби на земеделска земя за 2015 г. са 9.9 млн. лв.

Отделно са договорени 847 дка за продажба на лизинг при средна цена 1600 лв/дка.

Очакваните приходи са с11% повече от предходната година или 7 395 327 лв., от които авансово са събрани 54.4%.

За стопанската 2014-2015г. са събрани 90.6% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. - 96.1%.