Иво Колев се дипломира в Икономически университет Виена (WU-Wien) със специалност „Инвестиционно банкиране и комуникация на капиталовите пазари“, втора специалност „Банково дело“. След завършването си изкарва стажантска програма в Citi Bank Vienna, а първите стъпки в сектора на строителството прави в компания, специализирана в извършването на цялостни ремонтни дейности и реконструкции, предимно на жилища от градски тип.

Първият специализиран проект, от който става част, е свързан с организиране на разглобяването и физическото преместване на сградата на хипермаркет в района на Виена, заедно с цялостното оборудване в него. Следват няколко други интересни проекти в сферата на строителството.

В крайна сметка обаче решава да се завърне в България и през 2005 година се присъединява към амбициозния проект МАРИСАН. Длъжността, която заема в компанията, е оперативен директор.

МАРИСАН е носител на редица отличия, между които и грамота в категория „Качество на продуктите“ на сп. Forbes. Разкажете ни повече за дейността ви.

Моделът ни винаги е следвал плавното, но постоянно диверсифициране на продуктовото портфолио. Поетапно пуснахме в експлоатация различни производствени линии, като към момента фокусът ни пада върху предлагане на технологични решения в сферата на топлоизолирането, хидроизолирането, системите за керамични покрития и облицовки, боите и цветовите решения, фасадните системи. Освен тях предлагаме и широка гама от лепила, силикони, уплътнители, аерозоли, спрейове и други.

Производствените ни дейности са автоматизирани на близо 80%. За да подсигурим тяхното качество, през годините, когато изграждахме производствените си линии, избрахме за партньори водещи компании като KAWASAKI ROBOTICS, MAILLIS GROUP, DANTHERM GROUP и други.

Изпълнението на цялостния проект по изграждане на завода ни за производство на топлоизолационни системи и материали поверихме на HIRSCH MASCHINENBAU – водеща компания, работила по проекти, включващи най-големите и модерни фабрики за производство на EPS в света.

Всичко това е ясен индикатор, че държим най-много на качеството. Още от 2006 г. ние работим в тясна връзка с чуждестранни експерти и водещи консултанти в бранша. Всички те са ангажирани и в европейските структури, участвайки активно в разработките на европейските норми, касаещи строителните материали и тяхното хармонизиране.

Освен това, ние се подлагаме и на периодичното одитиране – както вътрешно, така и от външни, независими организации. Това ни позволява да сме изцяло убедени в качеството на технологичните решения, които предлагаме. Точно по тази причина даваме многократно удължени гаранции – различни от тези, предвидени в закона.

Така например, гаранцията на топлоизолационните ни системи ТЕРМОФЛЕКС® и ТЕРАПОР® е до 15 години. На битумните хидроизолационни системи под марка ХИДРОЗОЛ® PRO гарантираме най-малко 25 години експлоатационен период.

Що се отнася до наградите и отличията, които сме заслужили – те са просто плод на всички тези политики за подсигуряване на качеството. Когато това е налице, пазарът и участниците в него няма как да не те оценят.

Една от най-обсъжданите теми в последно време е Националната програма за енергийна ефективност. Каква е ролята на МАРИСАН в нея?

Националната програма за енергийна ефективност наистина може да се определи като нещо значимо, не само за строителната гилдия в България, но в най-голяма степен за българските домакинства.

По-голямата част от тях са запознати с предимствата на това да санираш дома си – наред с чисто естетическите подобрения, това са и до 70% по-ниски енергийни разходи, повишена стойност на имота, комфортен и здравословен климат в помещенията и други.

Крупните мащаби на Националната програма за енергийна ефективност ще спомогнат и за значително намаляване на емисиите CO2 в атмосферата – все по-наболял проблем, пред който трябва да се изправим.

Въпреки достъпните схеми за финансиране и бързата възвръщаемост на проектите по саниране (период между 3 и 4 години), голяма част от хората не се решават на подобна стъпка. По смисъла на всичко това, Националната програма за енергийна ефективност е особено добра възможност. Всичко, което се изисква от хората, е малко инициативност, а резултатите ще дойдат сами.

Подобен крупен проект изисква работа само и единствено с продукти и системи от най-високо качество. Тук гаранцията за качество на производителя на отделни строителни материали не е от толкова възлово значение. Търсят се продукти и системи с международни признания за качество от най-високо равнище като международната спецификация ETAG 004.

Тук идва и нашата роля в проекта, базирана на една от възловите ни производствени линии - интегрирани топлоизолационни системи. Комплексните решения в сферата на топлоизолирането, които предлагаме, задоволяват всички поставени изисквания, гарантирайки надеждни резултати и особено висока ефективност.

Освен производството и доставката на надеждни системни решения, ние предоставяме и нужните know-how и експертна консултация за работата с тях. По този начин ние заставаме до изпълнителите в постигането на една обща цел – успешно преобразяване на старите фасади във функционални, ефективни и красиви площи.

Пуснахте много нови продукти на пазара през последните години. Какво предстои през 2016 г. и да очакваме ли още иновации?

Фокусът ни през последните години бе насочен основно към това да осигурим на нашите клиенти и партньори възможността да споделят своите нужди – къде срещат проблеми, какво е тяхното естество и как заедно можем да ги решим.

Приехме по-индивидуален подход, благодарение на който, заедно с нашите клиенти и партньори, свободно оформяме концепцията за продуктовите и системни решения, от които имат нужда. Така например само за последната година ние създадохме ТЕРМОФЛЕКС® EPS W-55 – топлоизолационни плоскости с екстремна плътност за геотехническо изолиране на възлови площи и трасета като пътища, магистрали, железопътни линии и летища.

Разработихме PRO-серия на своите битумни хидроизолационни мембрани с и без посипка, спомагащи за ефективни и дълготрайни резултати в хидроизолирането при обществени и жилищни сгради. Базирано на два от често срещаните проблеми при фасадите на сградите – тяхното обезцветяване и напукване, ние създадохме силикатна мазилка с нано частици и самопочистващо свойство ТЕРМОФЛЕКС® PRO SOLID NANO и свръх еластичната до 160% боя ТЕРМОФЛЕКС® PRO SUPER ELASTIC.

Благодарение на технологичната база, с която разполагаме и методиката ни на производство, ние позволяваме на пазара сам да проектира своите продукти. Ако вземем за пример серията фасадни профили и архитектурни детайли – ние не ограничаваме нашите клиенти и партньори само и единствено в избора на готови решения, а напротив – предоставяме им възможността сами да визуализират своята концепция. А изпълнението е наша задача.

През следващите 2 години сме на път да финализираме амбициозен проект, свързан с модернизацията на завода ни за сухи строителни смеси, въвеждайки напълно нови производствени мощности, които да подменят старите. Това ще спомогне за увеличаване на неговите капацитети с близо 400%.

Това само по себе си ще доведе до осезаемо подобрение на качеството на крайните продукти и увеличена производителност. В екологичен аспект, реализирането на подобен проект ще рефлектира и върху чувствително намаление на количествата потребена енергия за производството на единица продукт и на отделяните в атмосферата емисии CO2, използване на изцяло екосъобразна енергия и намаляване до минимум, попадналите в атмосферата, отпаден материал и прах.

От продуктова гледна точка, през 2016 г. сме планирали допълнително разширяване на нашето портфолио в редица направления. Към момента мога да споделя, че съвсем скоро ще представим на пазара, самонивелираща се замазка, както и нова серия шпакловки с повишени якостни характеристики, предназначени за топлоизолационни системи, подложени на големи топлинни и механични натоварвания.

Познавате добре пазара. Какви са вашите очаквания за развитието на сектора през 2016 г.?

Определено 2016 г. ще премине под знака на Националната програма за енергийна ефективност. Очаквам да се окаже и повратна точно в този аспект – ние, като общество, да започнем да мислим в посока устойчиво и зелено строителство, тъй като безспорно това е технологията на бъдещето.

Може би е пресилено да очакваме, че това ще се случи в рамките на тази година, но определено смятам, че въпросната програма ще породи определена тенденция в тази област. Надявам се в близките години, изграждането на сгради с минимално и дори нулево потребление на енергия да стане все по-често явление, Към момента тези проекти са малобройни, но сгради като пасивна къща „Кладница“ например ме карат да бъда оптимист в тази насока.

В България имаме най-различни и достатъчно на брой иновативни материали и технологии, които могат съвсем реално да подобрят енергийната ефективност на страната. Смятам, че достъпът до тях никога не е бил проблемен. Внедряването им обаче зависи пряко от готовността за инвестиране в тях от страна на инвеститора.

В тази връзка обаче, мисля, че пазарът ни не е достатъчно информиран за предимствата от използването на новите технологии и материали. Липсва дългосрочното мислене и осъзнаването на факта, че ползите, които новите технологии предоставят, се изплащат само в дългосрочен план.