„София Комерс - Заложни къщи“ АД издава нови привилегировани акции в размер на до 5.5 милиона лева. Книжата са с номинал 1 лв. и емисионна стойност 5 лв., предлагат гарантиран годишен дивидент от 12% и имат срок 5 години.

Емисията се счита за успешна, ако бъдат записани най-малко 200 000 броя, или 18% от предлаганите акции. Записването на привилегированите акции става чрез придобиване на права, чието прехвърляне започна на „Българската фондова борса – София“ АД от 27 юни и продължава до 8 юли 2016 г.

Всички неупражнени права ще отидат на аукцион, който ще се проведе на 19 юли 2016 г. Крайната дата за записване на акции от увеличението е 2 август 2016 г.

Вижте какво сподели пред Profit.bg изпълнителният директор на дружеството Ирена Вачева.

Вие сте една от компаниите, изплащали редовно дивидент през последните години. Каква е общата сума, която е платена на акционерите на София Комерс Заложни къщи по обикновените и предходната ви емисия привилегировани акции?

За да сме напълно коректни, „последните години” всъщност са точно 10 години, през които осигурихме абсолютна дивидента доходност от 143%, или 0.75 лв. за една привилегирована акция.

Това е абсолютният размер на дивидента за 9 от 10 години, тъй като първата година дивидентът беше 0.40 лв. поради факта, че акциите бяха издадени в средата на годината. Тази сума, ако не се лъжа, ни поставя на първо място по изплатени пари към акционери на БФБ-София за последните 10 години.

Относно обикновените акции, за последните 10 години средно годишният изплатен дивидент е 0.55 лв., като има години, в които не сме изплащали дивидент, затова реферираме към средногодишен дивидент.

Винаги сме вярвали, че привилегированите ни акционери трябва да получават винаги повече, именно затова сме им дали и право на глас, което не е типично за привилегированата акция. Ако искате да говорим в абсолютни стойности, за 10 години по двете ни емисии акции сме изплатили общо дивиденти от 13.4 милиона лева.

Лятото явно ще е важен период от развитието на компанията. Планирате емисия привилегировани акции с фиксиран дивидент от 12% годишно. Бихте ли ни разказали малко повече за увеличението на капитала ви.

Разчитаме на средствата от емисията за развитие в две основни направления – вътрешна и външна оптимизация. Ще придобием печеливши локации с пазарни резултати над средните за бранша и успоредно с това ще започнем процес по ребрандиране и подобрение на визията и работната среда в цялата ни мрежа от 113 обекта.

Наред с това, ще разширим портфолиото от предлагани продукти и ще акцентираме на секторите, в които можем да получим по-добри резултати.

Как и къде можем да получим повече информация за емисията акции? Кой посредник ще обслужва увеличението на капитала на София Комерс Заложни къщи?

Пълният проспект, както и корпоративен профил, е на разположение на страницата на мениджъра на емисията Мейн Кепитъл (www.manecapital.com/news), а посредникът, обслужващ увеличението на капитала, е DISL Securities.

И двата ни партньора са на линия да отговарят на запитвания от страна на настоящи и бъдещи инвеститори и да им асистират, с каквото могат.

Притеснява ли ви вариантът с по-ниска от очакваната продажба и съответно по-малко приходи? Имате ли варианти, в зависимост от реализирания обем на емисията?

При минимална привлечена сума ще се придобият няколкото локации от изключителна важност за нас и по-добрата рентабилност на бизнеса ни. Ребрандирането и вътрешната оптимизация на магазинната мрежа ще се случва постепенно.

Важното е да подчертаем, че независимо от резултата от емисията, ние ще реализираме плановете за оптимизация и придобиване на конкуренти с възвръщаемост на инвестицията до 2.5 години. Единственото под въпрос е количеството и сроковете – в оптимистичния вариант ще се случи по-бързо и с по-голям мащаб, в другия – с по-малко нови обекти и поетапен редизайн.

Колко обекта имате в страната, планирате ли драстични промени или специфична политика за придобиване на нови, оптимизация или подобряване на услугата?

Както вече казах, за момента разполагаме със 113 обекта, всеки от тях отговаря на специфични финансови показатели и параметри. Идеята ни е до 5 години да имаме 140 и да запазим ефективността им.

Тук е важно да подчертая, че ние не гоним бройка обекти самоцелно, искаме всеки обект да носи определена доходност на годишна база, ако не постига тези разултати, го затваряме и търсим друга локация, на която да отворим магазин или да придобием съществуващ.

Приоритет е да придобиваме обекти, които да се изплащат сравнително бързо и да имаме много добра ефективност на всяка локация, а не просто да забиваме знаменца на картата.

Как определяте резултатите и работата ви за изминалата година, има ли подобрение на пазарната ситуация или небанковото кредитиране продължава да изпитва затруднения?

Гордеем се с работата си през последната година. Имаме ръст на печалбата, подобрихме из основи съществуващата мрежа, анализирахме информацията, с която разполагаме и осъзнахме каква ще е печелившата стратегия оттук нататък.

Според нашите проучвания небанковото кредитиране отчита ръст през последната година. Нашата задача е да растем максимално заедно с него.

* Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.