Роден сте и живеете в България. Работите тук, семейството ви е тук, притежавате движимо и недвижимо имущество у нас. Дотук добре. Къде обаче инвестирате спестяванията си? Отново в България? Помислете пак. Дали не залагате твърде много на нашата малка икономика?

Повечето хора по естествен начин избират да влагат свободните си средства в познати продукти. „Ще инвестирам в акции на БФБ, защото познавам лично собствениците на някои компании на борсата...“ „Работя в ИТ индустрията и разбирам добре бранша, затова влагам само в акции на технологични компании...“ Тезите звучат логично, но от гледна точка на диверсификация на риска, такива решения крият редица опасности.

„Житейски имаме естествена концентрация на местни рискове. Работата и бизнесът ни, доходите ни, цената на недвижимото имущество зависят от икономическата обстановка в страната. Ако всичко върви добре, и спестяванията, вложени в местни финансови продукти, би трябвало да се представят добре. Ако обаче има проблем, ще пострада не само бизнесът и стойността на имуществото ни, но може да изгубим и спестяванията си. Ето защо във финансите едно от основните правила на инвестирането е „Не слагай всички яйца в една кошница.“ Това посочва Лъчезар Димов, главен портфолио мениджър в Експат Асет Мениджмънт.

С оглед факта, че у нас в момента имаме служебно правителство, а след около месец предстоят избори, след които кабинет може би трудно ще бъде съставен, добре е да се огледаме и за други опции за парите ни, независимо дали става въпрос за суми до 5000 лв. или над 10-20 хил. лв.

Защо не помислите част (ако не всички) ваши спестявания да са в чужбина? Днес това не е нито трудно, нито скъпо.

В учебниците по финанси пише, че за диверсификация можем да говорим при 30 и повече инструмента в портфейла. И то разпределени в различни географски региони, икономически сектори, валути, класове активи. Идеята е дори един от инструментите да поевтинее, останалите да компенсират и като цяло да бъде постигната една добре балансирана инвестиция с по-нисък риск.

Как да стане това? С 5 000 или 10 000 лв. е трудно да се купят 30 инструмента на глобалните пазари. Най-малкото защото разходите по осъществяване на сделките ще са големи.

Ето защо удачен вариант за такава сума са договорните фондове. И преди сме изтъквали техните предимства – професионално управление, бърза ликвидност при необходимост от средства, без данък върху печалбите, ниски разходи, както и висока степен на регулация. Подходящи са за хора, които нямат нужните знания, възможности и време сами да управляват професионално спестяванията си и искат да постигнат добра диверсификация при сравнително малка инвестиция.

Както стана ясно от данни на Българска народна банка от преди седмици, вложенията във фондове в страната са нараснали с близо 400 млн. лв. в последните 3 месеца. Тук е редно да отчетем, че инвестициите на домакинствата са с втория си най-висок резултат, като в края на 2016 г. вече са 725 млн. лв.

Днес ще ви представим три фонда, управляващи общо малко над 16 млн. лв. към днешна дата. Те са част от семейството на Експат Асет Мениджмънт:

 • Експат Бондс за инвестиции в корпоративни и държавни облигации на глобалните пазари – с нетна доходност за 2016 г. от +9.55% и +0.99% от началото на 2017 г.
 • Експат Глоубъл Екуитис, инвестиращ в акции на развитите пазари, основно САЩ и Западна Европа– с нетна доходност за 2016 г. от +8.47% и +3.78% от началото на 2017 г.
 • Експат Имърджинг Маркетс Стокс с фокус върху акции на развиващите се пазари – с нетна доходност за 2016 г. от +3.97% и +4.78% от началото на 2017 г.
 • Чрез тези три инструмента всеки, разполагащ със свободни средства, получава географско покритие на почти целия световен глобус в различни класове активи. Всеки от фондовете е със строго определен мандат и рисков профил. По този начин чрез алокиране на средства в определени пропорции между трите инвеститорът може да направи спестовен портфейл, постигайки оптимална диверсификация за своята сума.

  Тази гъвкавост позволява увеличаване на спестяванията на регулярна база, бърза ликвидност при нужда, ефикасно ребалансиране на спестяванията при смяна на конюнктурата или рисковия и инвестиционния профил на инвеститора.

  И най-важното – вече споменатата широка диверсификация. Купувайки си дялове от дадения фонд, всеки инвеститор на практика притежава процент от неговия портфейл пропорционално на големината на инвестицията си. Това означава, че със 100 или 1000 лв. инвеститорът получава експозиция към десетки инструменти от цял свят.

  Така той постига диверсификация като на клиент с милиони лева, при това при по-ниски разходи, тъй като ще си спести от такси за десетки транзакции. При всеки от фондовете минималната инвестиция е 100 лв., като това ги прави подходящи и за месечно спестяване.

  Повече за всеки един от фондовете можете да научите тук.