Земеделската земя продължава да носи доходност на хората, предпочитащи да влагат пари в нея. Данни на Националния статистически институт сочат, че през 2016 г. средната цена на един декар достига рекордните 761 лв., което е с 4% повече, в сравнение с 2015 година.

Това е в пъти повече спрямо лихвите по депозитите, предлагани от банките в страната, които в по-голямата си част вече са по-ниски от 1%.

Спрямо предходната година, през 2016 г. увеличение е отчетено в цената на всички категории земя по начин на използване. Цената на постоянно затревените площи се увеличава с 19.4%, на овощните насаждения - с 11.3%, на лозята - с 9.1%, и на нивите - с 1.2%.

Ръстът обаче отчита забавяне спрямо предходните години, сочи справка на Profit.bg. Припомняме, че през 2015 г. средната цена на един декар земя отчете ръст от 7 на сто, а за предходните две години цената на земята нарасна респективно с 15.2 и 8.6 на сто.

Най-осезаемо повишение статистиката отчита от 2010 и 2011 г., когато средните цени на земите у нас са добавили съответно 42.65 и 37.43%.

Така в края на 2016 г. средната цена на нивите у нас вече е 770 лв., на овощните насаждения – 534 лв., а на лозята и постоянно затревените площи достига 370 и 271 лв. за декар.

През 2016 г. най-висока e цената на земеделската земя в Североизточния район - 1 157 лв. на декар, където е отчетено и най-голямо увеличение на цената на един декар земеделска земя спрямо предходната година - с 11.3%.

9.16% повишение спрямо 2015 г. се отчита в Северенцентрален район - до 895 лв. за декар, а в Югоизточен район ръстът е от 11.16 на сто, до 707 лв. за декар. Повишение от близо 4 на сто има и в Северозападен район, до 735 лв. за декар.

Къде се отчита най-сериозен ръст в цената на земята през 2016 г.?

Данни на НСИ сочат, че най-силно повишение има в областите Русе и Пазарджик, където поскъпването е от 34.68 и 23.17 на сто, до 1129 и 523 лв./дка. Най-скъпи обаче продължават да са земите в Добрич – 1602 лв./дка, като спрямо 2015 г. е отчетено поскъпване от 13.97 на сто.

С над 10% по-скъпа спрямо 12 месеца по-рано е вече земята в областите Търговище, Стара Загора, Враца, Разград, Бургас, Сливен и в София-град.

През 2016 г. средната цена на рентата на един декар наета/арендувана земеделска земя достига 44 лв., което е с 4.8% повече спрямо 2015 г.

Спрямо предходната година най-голямо е увеличението на рентата за овощните насаждения - с 28.1%. От наблюдаваните категории земя понижение на цената се наблюдава при постоянно затревените площи - с 16.7%, и при лозята - с 13.9%.

През 2016 г. най-висока е цената за един декар наета/арендувана земеделска земя в Североизточния район - 64 лв. Висока е и рентата в Северенцентрален район – 53 лв., докато в Северозападен район тя е 42 лв.

Увеличение на цената на рентата спрямо предходната година се наблюдава във всички статистически райони, с изключение на Южния централен район, където е отчетено намаление с 3.7%.