Уорън Бъфет, който вчера навърши 87 г., успя да превърне в последния половин век една почти фалирала текстилна компания в легендарен конгломерат.

Използвайки исторически данни за акциите от клас А на Berkshire Hathaway, от Yahoo Finance са изчислили колко биха стрували акции на компанията за 1 000 долара днес, ако човек бе инвестирал тази сума в края на всяка година от управлението на Бъфет на компанията.

Тези 1 000 долара, инвестирани през 1964 г., когато Бъфет придобива компанията, а акциите са стрували едва 19 долара за брой, щяха да са се превърнали в 14 млн. долара днес, въз основа на цена на акциите от 268 910 долара за брой от вчера.

В същото време 1 000 долара, инвестирани в акции на Berkshire през 1990 г., щяха да са се превърнали в 40 286 долара днес.

Ако човек е инвестирал 1 000 долара в акции на Berkshire във всяка една година от 1964 г. насам, общата му инвестиция днес щеше да възлиза на малко над 111 млн. долара.

Инвестициите в акции на компанията в първите няколко десетилетия под управлението на Бъфет са щели да увеличат тези 1 000 долара до няколко милиона долара. След 1980 г. тази доходност става доста по-скромна, въпреки че си остава впечатляваща.

По-добра представа за доходността през последните около 30 години, която трудно може да бъде видяна на предходната графика заради голямата доходност в първите години, може да се се види на същата графика, на която обаче е използвана логаритмична скала, при която вертикалната ос, където е доходността, нараства с умножено по 10.

Цената на акциите на Berkshire Hathaway вчера постави нов рекорд, достигайки 271 470 долара по време на сесията, като в крайна сметка затвори на 270 420 долара, с повишение от 2 330 долара, или 0.87% за деня.