Новопостроените жилища у нас масово разполагат с две стаи. Цели 44.7% от жилищата, въведени в експлоатация през третото тримесечие на тази година, разполагат с две помещения, сочат предварителните данни на Националния статистически институт.

На второ място са жилищата с три стаи, като те заемат дял от 29.6% от всички нови сгради, готови за живеене.

Най-малък е делът на жилищата с шест и повече стаи – едва 2.8%.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. достига 506, като новопостроените жилища в тях са 2 018 . Спрямо същия периода на 2016 г. сградите са с 30 повече, или с 6.3%, докато жилищата в тях намаляват с 361 броя, или с 15.2%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2017 г. със стоманобетонна конструкция са 75.5%, с тухлена - 20.7%, с друга - 2.6%, а с панелна - 1.2%.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.5%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2016 г., броят на новопостроените къщи, сгради от смесен тип и вили се увеличава, докато броят на новопостроените жилищни кооперации намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 82 сгради с 606 жилища в тях, Пловдив - 74 сгради с 214 жилища, и Бургас - 68 сгради с 559 жилища.

Общата полезна площ* на всички новопостроени жилища през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 170.3 хил. кв. м, или с 11.8% по-малко, в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. Жилищната площ* намалява с 14.2% на годишна база, до 104.1 хил. кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 81.2 кв. м през третото тримесечие на 2016 г. на 84.4 кв. м през същото тримесечие на 2017 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Сливен - 152.4 кв. м, и Силистра - 124.7 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 50.0 кв. м, и Шумен - 55.2 кв. метра.

* Полезната площ на жилището представлява сума от жилищната и спомагателната площ и площта на кухните

* Жилищната площ включва площта на стаите за живеене, спалните, нишите за спане, столовите, стаите за дневно престояване, стаите, ползвани като работни кабинети и библиотеки на научни работници, гостните, холовете, но не включва площта на кухните