Има хора, които казват, че кандидатстват за работа, за да градят кариера, а не да завързват приятелства, но прекарвайки почти половината ден в компанията на своите колеги, логично се стига до по-сериозни отношения, които излизат извън работната обстановка. Това определено играе роля при вземането на решение – да останем на работа или не.

Jobstreet анкетира 9 326 души и установи, че хората са тези, които ги карат да се чувстват щастливи в една компания.

Поради какви причини служителите напускат? Предлагаме ви няколко основни фактора, които предопределят тази стъпка.

Неспособност да се адаптират към колегите

Колегите играят сериозна роля, за да бъдем щастливи. Ако не можем да се адаптираме към тях, това определено може да бъде причина за напускане. В никакъв случай не става дума за зли колеги. Понякога самият процес на координиране не се случва. От друга страна стои любовта към работата, която е способна да ви накара да положите усилия и да се впишете в работната обстатовка.

Работно място твърде далеч от дома

Местоположението на офиса е ключов фактор за удовлетворението от работата.

Твърде натоварен график

Натовареността на работния график е друг фактор, който влияе върху решението ни да останем или не. Далечното разстояние между дома и офиса и липсата на време за пренастройване от задача на задача често води до напускане.

Липса на сигурност

Тази причина най-често засяга хората, които работят по временни проекти. Липсата на сигурност дали след няколко дни ще имате още работа подрива усещането за удовлетвореност и влияе негативно на психиката.

Шеф, който не оценява прогреса на служителя

Изследването установява още, че когато шефът не оценява развитието на своите служители, това може да бъде източник на неудовлетворение за последните. Редовната оценка на постигнатото е ключова за стабилността на екипа.