Потребителските банкови кредити, договаряни в националната ни валута, поскъпват през месец април, докато тези, теглени в евро – поевтиняват, сочат данните на Българската народна банка.

Средната годишна лихва по заемите за потребление, теглени в левове през месец април, тази година скача с 0.81 процентни пункта спрямо предходния месец, достигайки ниво от 8.61%.

За сравнение, през март потребителските левови заеми са били със средна годишна лихва в размер на 7.80%, докато през април 2017 г. лихвата е била 8.10%.

Така годишният процент разходи (ГПР*) по потребителските кредити в левове нарасва до 10.69% по нов бизнес през април. През предходния месец март ГПР е възлизал на 9.78%, а през април 2017 г. – на 10.12%.

Освен по нов бизнес, лихвените проценти по салда също отчитат ръст при заемите за потребление, договорени в левове до средна годишна лихва в размер на 8.31%.

За сравнение, през предходния месец март те са били на ниво от 7.85%. Спрямо година по-рано обаче лихвите по салда отчитат спад, тъй като през април 2017 г. са възлизали на средно 8.63%.

На този фон, потребителските кредити, договаряни в евро, поевтиняват. Средната годишна лихва по нов бизнес пада до 4.47% през април спрямо 4.50% през март тази година и 5.33% преди 12 месеца.

Банки: Приемането на еврото ще повиши чуждестранните инвестицииГолемите ръстове ще дойдат от потребителското, а не от корпоративното кредитиране, посочи Живко Тодоров, главен финансов директор и член на УС на Първа Инвестиционна Банка

ГПР по евровите потребителски кредити леко се повишава през април до 4.79% спрямо 4.70% през предходния месец март. Преди година обаче ГПР по нов бизнес е възлизало средно на 5.89%.

Средната годишна лихва при кредитите за потребление в евро по салда възлиза на 7.59% през април спрямо 7.60% месец по-рано и 8.16% през април 2017 година, сочат данните на БНБ.

Жилищни кредити

Лихвите по жилищните кредити продължават да падат, както при тези договаряни в левове, така и при тези теглени в евро. Средната годишна лихва при жилищните заеми в левове е била 3.51% през април спрямо 3.58% през предходния март и 4.05% преди 12 месеца.

При ипотечните кредити по нов бизнес, теглени в евро, средната годишна лихва е възлизала на 3.81% през април спрямо 3.86% през март и 4.56% година по-рано.

ГПР по нов бизнес при жилищните заеми в левове възлиза на 3.87% през април. За сравнение, през март цената е била 3.95%, а през април 2017 година годишният процент разходи е достигал 4.53%.

ГПР при ипотечните кредити договаряни в евро, е бил на ниво от 4.23% през април спрямо 4.23% през март и 5.04% година по-рано.

Средните годишни лихвени проценти по салда за жилищните заеми в левове възлизат на 4.38% през април, а за тези, теглени в евро – на 5.48%. Преди месец средната лихва по салда за жилищните заеми в левове е била 4.42%, а за тези в евро – 5.51%.

Година по-рано средната лихва по тези заеми е достигала съответно 5.19% за левове и 6.26% за евро.

Бизнес кредити

Тенденция за поскъпване на заемите в левове и поевтиняване на тези, договаряни в евро, личи и при бизнес кредитите.

Кредити в размер до 1 млн. евро, договаряни в левове, са вървели със средна годишна лихва от 4.37% през април спрямо 4.04% месец по-рано, сочат данните на БНБ. Преди 12 месеца тези заеми са били отпускани при средна лихва от 4.46%.

От друга страна, фирмените кредити в евро, в размер до 1 млн. евро, са били със средна годишна лихва по нов бизнес от 3.45% през април спрямо 3.80% през предходния месец март. Година по-рано средната лихва по тези кредити е била 3.86%.

Разместване сред топ 5 на банките в странатаВ края на първото тримесечие на годината в топ 5 на банките в страната се наблюдава разместване.

Бизнес кредитите в левове за суми над 1 млн. евро са били със средна годишна лихва от 4.01% през април, докато месец по-рано лихвата е била 3.80%, а преди 12 месеца – 3.56%.

При заемите за над 1 млн. евро лихвата по нов бизнес през месец април е възлизала на 2.90%. За сравнение, преди месец средната годишна лихва е достигала ниво от 3.84%, а година по-рано равнището е било 3.86%.

Депозити

Средната годишна доходност по нов бизнес при депозитите за физически лица, договаряни в левове, възлиза на 0.15% през месец април, сочат данните на Централната банка. През преходния месец средната лихва е била 0.16%, а година по-рано е достигала до 0.22%.

При депозитите за домакинства в евро лихвата по нов бизнес през април е била на ниво от 0.17% спрямо 0.16% месец по-рано и 0.23% преди 12 месеца.

Колко да спестяваме и в какво да инвестираме?Финансовото образование е в основата на успешните инвестиционни ходове

При депозитите за нефинансови предприятия депозитите с договорен матуритет в левове по нов бизнес са вървели със средна годишна доходност от 0.20% през април. Средната лихва е била 0.11% през март и 0.17% преди 12 месеца. При депозитите в евро се наблюдава забележим скок в лихвата по нов бизнес.

Средната доходност през април е била 0.64%, докато месец по-рано е вървяла на равнище от 0.21%. През април 2017 г. средната лихва при влоговете за бизнеса в евро е била 0.31%.

* ГПР включва всички лихвени плащания по кредита, както и всички такси, комисиони и други разходи за сметка на клиента, извършването на които е условие за отпускането на кредита