Българите, живеещи и работещи постоянно в чужбина, са изпратили у нас 287.1 млн. евро през първите три месеца на тази година, сочат данните на Българската народна банка.

Това прави средно по 3.19 млн. евро на ден, влизащи у нас под формата на парични преводи от сънародниците ни зад граница.

Общата сума на преводите от емигранти нараства с 1.4% на годишна база. За сравнение, през първото тримесечие на миналата година трансферите на българи зад граница са възлизали на общо 283.3 млн. евро.

През настоящата година общият размер на емигрантските трансфери по месеци достига както следва – 86.2 млн. евро през януари, 93.3 млн. евро през февруари и 107.6 млн. евро през месец март.

През миналата година българите в чужбина изпратиха у нас рекордните 1.152 млрд. евро. Това се равнява на 2.28% от брутния вътрешен продукт на България за 2017 г., който възлиза на 50.429 млрд. евро, по данни на Националния статистически институт.

Така през миналата година емигрантските трансфери са възлизали на средно 3.158 млн. евро на ден.

Методологията за изчисление на общата сума на емигрантските трансфери не може да даде точен отговор за реалния принос на тези пари към българската икономика.

„Оценките на емигрантските преводи се базират на умножението на броя български емигранти, превеждащи пари към техни близки по средния трансфер, като съответно тези изчисления се правят за официалния и неофициалния канал. Сумирането на средствата, трансферирани по двата канала, представлява общата сума на преводите от български емигранти”, пише в методологията на БНБ.

Така или иначе, паричните трансфери от българи в чужбина се явяват елемент от българската икономика, който през годините увеличава влиянието, провокиран от силната емиграция през последните години.

Според някои експерти обаче, сериозна част от тези пари реално бива влагана под формата на депозити в родната банкова система. Това навярно обяснява защо, на фона на исторически ниските лихви по депозитите, сумата по тях не спира да расте, като за първи път успя да премине границата от 50 млрд. лева.

Така към края на месец април тази година сумата по депозитите на домакинствата у нас възлиза на 50.192 млрд. лева, сочат данните на БНБ. За сравнение, преди 12 месеца сумата по тях е била в размер на 47.504 млрд. лева.

Потребителските заеми в левове поскъпват за сметка на тези в евроЛихвите по фирмените депозити в евро скачат драстично

Паралелно с това, някои банки у нас отчитат ръст на търсенето на ипотечни заеми от българи, живеещи в чужбина. Това означава, че някои сънародници, живеещи зад граница, реално инвестират в пазара на недвижими имоти у нас, като алтернатива на банковите депозити.

Докато у нас не се приложи по-ясна методология за отчитане на паричните потоци, идващи от българските емигранти, трудно може да се даде категорична и достоверна оценка за реалния им икономически принос.

Това не е проблем, който засяга само България, а и другите страни по света, тъй като в наши дни паричните преводи могат да се осъществяват по всевъзможни канали, което прави трудно засичането на всички потоци.

Според различни неофициални оценки, сумата, пращана у нас от българите в чужбина, варира между 2 и 3 млрд. евро на година.