Вторият ден на 12-ото издание на Шумът на парите (четвъртък, 3 юни) ще стартира с представители на едни от най-големите банки в страната.

Модератор на панела ще е колегата ни Иван Нончев, а един от лекторите, който ще представим днес, е Асен Ягодин.

Той е изпълнителен директор с ресор "Корпоративно банкиране и финансови пазари" в Пощенска банка. Започва своята професионална кариера през 1993 г. като касиер в един от софийските клонове на Българска пощенска банка.

През същата година е преназначен като младши дилър в новосформираното управление "Паричен и капиталов пазар", което оглавява две години по-късно. През 2001 г. Ягодин е избран за член на Съвета на директорите на финансовата институция, а от 2004 г. до 2011 г. е неин изпълнителен директор.

Междувременно заема позиции в борда на Асоциацията на банките в България (АББ), като в периода 2010 – 2013 г. е негов заместник-председател. През 2009 г. е избран за член на Съвета на директорите на Българска фондова борса - София, като от началото на 2010 г. до момента е негов председател.

В периода 2011 г. – 2013 г. Ягодин заема поста главен изпълнителен директор и председател на УС на Българска банка за развитие АД.

Асен Ягодин притежава магистърски степени по "Финанси" (1992) от Университета за национално и световно стопанство и по "Бизнес Администрация" (2005) от Американския университет в България.

В периода 1994 г. - 2001 г. придобива допълнителен професионален опит чрез специализации в Салмон Смит Барни-Лондон, Австрийския институт за финансови деривати, Министерството на финансите на Люксембург и др.

През 2010 г. Асен Ягодин получава престижното отличие "Банкер на годината", а през 2012 г. му е присъдена наградата "Мистър Икономика" за принос към развитието на малкия и среден бизнес в България.