Ниският финансов риск и високата доходност на инвестициите в земеделска земя привлича все повече вложители, отчитат пазарни анализатори.

Поземлените имоти се превръщат в предпочитан инвестиционен актив заради слабата зависимост от политически и икономически процеси, както са, например, недвижимите имоти, при които в последните години се наблюдават резки скокове и спадове. Земеделската земя в България се характеризира и с ниска волатилност.

От инвестиции в земеделска земя се възползват все по-често българи, живеещи зад граница, или такива с високи доходи, които през годините са спестили средства. Те търсят атрактивни земеделски земи и различни начини на финансиране, за да осигурят необходимата земя. Част от тях осигуряват необходимите средства чрез банково кредитиране, а други търсят по-гъвкави схеми, като например купуване на земя на разсрочено плащане.

Подобна възможност предлага компанията за професионално управление на поземлени имоти „Агрион“. Дружеството дава възможност на купувачите да плащат на вноски земята, която искат да купят за срок от 3 години, без първоначално самоучастие.

Плащането на вноски на избраната земя е отлична опция, както за големите фирми, които купуват сериозно количество земя, така и за малките производители, които ще имат възможност да купят съседни парцели и да уедрят земята си, без това да се отрази негативно на финансовото им планиране. Това ще доведе по-ефективно и модерно земеделие, което ще позволи на фермерите да кандидатстват за субсидия по различни европрограми.

През летния сезон компанията предложи близо 5 000 качествени имота, на цени от 300 лв./дка. Общият размер на обявените за продажба ниви са близо 28 хил. дка в над 700 землища в страната. От компанията отчитат огромен интерес към обявените за продажба парцели. „Най-силно е търсенето на наши терени около Шумен, Плевен, Бургас и Стара Загора“, казаха от „Агрион“.

Пълна информация за големината и местоположението на парцелите, които компанията продава, може да се намери на адрес https://www.agrion.bg/bg/zemq/sellingform, на безплатния националния телефон 080011166 или на място, в офисите на компанията. Там купувачите могат да получат абсолютно безплатно експертни съвети, правни консултации и информация за пазара.

Сметките показват, че инвестициите в земеделска земя носят доста по-добра доходност от банковите депозити и нискорисковите инвестиционни фондове. Прогнозите са, че следващите няколко години цената й ще продължава да се покачва. Средната рента в България също се увеличава всяка година и през миналата година е достигнала 48лв./дка.

Сметките показват, че след покупката на земеделска земя и отдаването й под наем, тя носи на собственика поне 5% доходност, което е значително повече от средното за пазара.

„С продажба на атрактивни имоти искаме да искаме да дадем възможност на повече хора да печелят от развитието на селското стопанство и от притежаването, и обработката на земеделска земя“, казаха от Агрион. Във всеки от регионалните офиси на компанията купувачите могат да получат абсолютно безплатно експертни съвети, информация за пазара, както и търговски и юридически консултации.