Както всеки феномен в живота, така и COVID-19, доведе със себе си позитивни и негативни отражения в обществото. Отношенията, чисто финансово, между банките и техните клиенти също се промениха по един или друг начин. Предстои да видим колко дълго ще продължи това, заяви Асен Ягодин, член на УС и изпълнителен директор на Пощенска Банка, по време на банковата дискусия от 11-ото издание на финансовия и икономически форум “Шумът на парите”.

Едно от негативните отражения на COVID-19, според него, е, че в един период от около месец и половина - два рязко е спаднало търсенето не само на ипотечни, но и на всякакъв вид кредити и това може да бъде обяснени с човешката психология, тъй като никой в такава пандемия не би влизал в нови рискове.

Друг по-скоро консервативен фактор, който е напълно уместен, е, че банките станаха доста по-внимателни в прегледа на кредитоспособността на клиентите. Леко се завишиха изискванията към самоучастието при покупката на имот, което от друга страна е може би позитив , тъй като така се намалява кредитът, а оттам и риска за човека, който го е теглил, каза още Ягодин.

Други негативи, по негово мнение, не се наблюдават.

По отношение на позитивите, наблюдаваме рязко покачване на дигиталната комуникация относно кандидатстване и теглене на ипотечен кредит. Наблюдава се и едно нарастващо търсене на имоти, които са извън населените места или пък имат характера на къщи. Строителите започват да се ориентират към това партерните апартаменти да бъдат придружени със съответното пространство като двор, а това формира нов сегмент на пазара.

Друг позитив е, че хората искат, въпреки ситуацията, да продължат живота си. Те гледат положително на това облекчаване на мерките. Те искат да са малко по-оптимистично настроени към ситуацията, като към нещо, което вече е преминало и съответно се възстановява търсенето и на кредити. Хората вече преодоляват тази двумесечна криза и по последни данни в Пощенска банка имаме изравнено търсене на кредити както отпреди пандемията, заяви Ягодин.

Реакцията на банките в условията на криза

Парите обичат спокойствието. Банките, работейки с парите на доверилите им се хора и компании, имат отговорността този процес на привличане на средства и тяхното отдаване към тези, които имат нужда от тези средства, да продължи по един колкото се може по-непрекъсваем начин. Банките имат нужда самите те да излъчват спокойствие, което да се предава на техните клиенти, така че колкото се може по-безпроблемно да преминем през тази пандемия. Ние имахме своите страхове, но се опитахме те по никакъв да не се отразят върху нормалния процес на банкиране, защото това нямаше да нито в наш интерес, нито в интерес на клиентите, заяви изпълнителният директор на Пощенска банка.

Последните събития го доказват. Възстановява се нормалният процес на банкиране. Хората отново са в банките, било то физически или дигитално. Голям позитив е, че кризата предизвика по-голямо търсене на дигитално формирани банкови услуги. Тези два месеца пренастройха системата, по отношение на комуникацията между клиентите и обслужващите ги банки по един позитивен начин.

COVID-19 и консолидацията в банковия сектор COVID-19 е и ще продължи да бъде катализатор на някои процеси. Най-голямата му мощ е в посока още по-ускорена дигитализация. Това, което не го направихме за четири години, COVID-19 го направи за няколко месеца, смята Ягодин. По отношение на консолидациите има много други фактори, които не са за пренебрегване. От една страна вече стана скъпо да банкираш, тоест изискванията на регулаторите са по-сериозни и ще продължат да се утежняват. Вече са доста по-големи капиталовите изисквания на регулатора към собствениците, което в един момент поставя въпроса, доколко рентабилно е парите на съответния акционер да стоят в банков капитал или да бъдат пренасочени в други сектори. От друга страна, само банките с достатъчно голям мащаб биха могли да си позволят много по-лесно и ефективно да заделят съответния необходим персонал, който да работи единствено в посока изпълняване на изискванията на новите регулации. Те също така могат да отделят доста по-сериозен паричен и човешки ресурс в посока по-нататъшна дигитализация, така че банките да се придвижат доста по-близо до това клиентско изживяване и оптимизация на предлагането банковия продукт , която се предлага от финтек компаниите. Това е по силите единствено на големи институции с доста сериозна капиталова подкрепа, според Ягодин. Този процес ще продължи и самият факт, че последните три големи консолидации на нашия пазар бяха осъществени с водещата роля на банките в първата петица, означава, че посоката е само тази – големите играчи на пазара ще продължат да поглъщат по-малките. Най-печелившият от цялата ситуация ще бъде клиентът, защото ще продължи да потребява продукта по още по-оптимизиран начин, на по-добра цена и с по-добро качество, смята той. Хората са доста консервативни, когато мислят и действат относно парите си и банките се ползват в доста по-голяма степен с доверието на потребителите в сравнение с финтек компаниите, каза още Ягодин. Големите банки не могат да изчезнат или да бъдат застрашени от вълната от финтек компании, според него. Тя обаче може да катализира мисленето на банките в посока още по-задълбочена дигитализация, която обаче да не бъде самоцел, а да води до по-голямо клиентско преживяване в контакта с банковата институция през всичките видове дигитални канали. Какво ще се случи, ако се задълбочи кризата? Банките и техните клиенти са в една и съща лодка. Ако говорим за клиентите от страната на кредитирането те наистина са в същата лодка като банкерите, защото трябва да запазят парите на депозантите, които пък са ги доверили да бъдат управлявани, каза Ягодин. Каквото и да се наложи, при всички положения това ще бъде с подкрепата отново на регулатора в лицето на централната банка, на правителството, но най-вече ще се случва на база на рационалното мислене на банкерите трябва да се посрещне всяка нова вълна, ако разбира се, я има. Хората са по-склонни да бъдат негативно или консервативно настроени, отколкото оптимистично. Логично е да се очаква, че ще има втора и трета вълна, просто такова е мисленето. Банките обаче са подготвени и ще направят също толкова, или дори и повече от това, което направиха при тази вълна, смята Ягодин.