77.6% от българите спестяват парите си, а 62% държат спестяванията си вкъщи, вместо да се доверят на банките.

12.3% в извадка от 1 047 българи са финансово грамотни, сочи доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) под надслов „Финансовата грамотност на възрастните в Югоизточна Европа“, част от проекта за техническа помощ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за финансова помощ.

Проучването за нивото на финансова грамотност в Югоизточна Европа е проведено в България, Хърватия, Грузия, Северна Македония, Молдова, Черна гора и Румъния сред 7 422 възрастни между 18 и 79 години. Респондентите от България са 1 047, или 14% от общия брой изследвани.

Най-висока в региона е финансовата грамотност на Молдова – 12.6% от всички участващи в проучването граждани на страната и 61% от всички респонденти в проучването.

Финансовите знания в Румъния са ниски, в сравнение с останалите страни в извадката – 11.2% от гражданите на страната и 49% от всички респонденти, участващи в проучването. За България финансово грамотните от всички участващи в проучването са 58%, посочва БГНЕС.

Над 60% от възрастните в 7-те страни имат финансов контрол над домакинството и редовно планиран бюджет. От друга страна, доверието в пенсионните планове е ниско.

Само 25% от възрастните в региона имат доверие в пенсионните си планове. В България процентът на недоверие е 39.

Около 41% от възрастните са недоволни от настоящото си финансово състояние и само една трета са удовлетворени. Малко под 60% са отговорили, че се притесняват да посрещат текущите си разходи и твърдят, че парите са склонни да контролират живота им.

Почти четири от всеки пет респонденти (78%) показват разбиране за концепцията за лихва по заем – най-много в Грузия (89%), а най-малко в България (70%).

44% от българите не са наясно със значението на термина „диверсификация“ – корпоративна стратегия за влизане в нови продукти или продуктови линии, нови услуги или нови пазари, включващи съществено различни умения, технологии и знания.

51% в страната ни имат реална представа за стойността на парите, а 78% са наясно с текущата инфлация.

Най-голям процент от анкетираните в Северна Македония, Румъния и България са оценили своите финансови знания като ниски или много ниски, съответно 35%, 33%, 32%.

Възрастните в Северна Македония (72%), Молдова (69%) и Румъния (68%) са най-отговорни за изразходването на средствата си и най-често имат планиран бюджет, в сравнение само с 50% в Хърватия, 53% в Грузия и 54% в България.

75% от гражданите на България твърдят, че следят финансите си, а 62% държат спестяванията си вкъщи. 29% се доверяват на банките за съхранение на парите си, а 4% ги влагат в недвижими имоти. Като цяло голям процент от българите (77,6%) спестяват парите си. 39,4% гонят дългосрочни цели, като 33,7% спестяват парите си именно заради такива цели. 18,5% предпочитат да харчат парите си, вместо да спестяват, а 9,8% мислят само за днешния ден.

Над половината българи – 51%, се оплакват от финансов недостиг през последните 12 месеца, но само 20% вземат заеми от семейство или приятели.

Финансовото състояние на 47% от българите ги заставя да се откажат от важни за тях неща. 39% са в невъзможност да плащат разходите си за живот, а при цели 52% парите напълно контролират живота им.

Резултатите от финансовите знания на градските жители изглеждат по-високи от тези на селските жители в целия регион на Югоизточна Европа, но и във всички отделни страни, с изключение на Черна гора, където оценките са идентични.

Градските жители имат значително по-високи резултати в България и Хърватия, но значително по-ниски в Северна Македония, Молдова, Черна гора и Румъния.

България е страната с най-голям процент млади хора с финансови познания, превъзхождащи възрастните.

Навсякъде в региона безработните са със значителни по-ниски финансови познания от работещите. Изключение прави само Хърватия.