В края на всяка година се обръщаме към анализаторите, за да чуем мнението им за следващите 12 месеца.

Първо се спряхме на развиващите се пазари, а вчера експерти дадоха мнението си за цените на златото и среброто през следващата година.

Днес анализаторите на един от водещите инвестиционни посредници в страната – Капман АД, ще направят равносметка за това как е протекла 2020 г. и какво можем да очакваме през 2021 г. от Българска фондова борса. Ето и мнението им:

За съжаление, 2020 г. беше поредната за родните борсови измерители, в която се нареждат на „челните“ места в класациите на пазарите за най-слабо представяне и възстановяване от връхлетялата ни коронакриза.

Обикновено началото на годината е периодът, през който се структурират или преструктурират портфейли, като пазарната конюнктура и макропроцесите в икономиката допълнително оказват пряко влияние върху обемите и оборота на капиталовите пазари.

Именно и поради това първите месеци на всяка календарна година в болшинството от случаите винаги са били добри за родния ни пазар, констатират от Капман.

Наблюдаваният ръст в последните търговски сесии на календарната година е обичаен за пазара, като при някои от емитентите това е и вследствие на процедури по обратно изкупуване.

За огромно съжаление, активноста на БФБ и през изминалата година остана на ниски нива, а извънредното положение допълнително оказа отрицателно въздействие за това.

През следващата година активността ще бъде пряко обвързана с очакванията и данните за възстановяване от коронакризата и нейното отражение във финансовите отчети на публичните компании.

Тенденцията на ниски лихви по банкови депозити ще продължи, което би благоприятствало пренасочването на паричен ресурс към инвестиции в ценни книжа.

Смекчаване на тона в търговските преговори между САЩ и Китай, както и ситуацията около брекзит, ще окажат въздействие на финансовите пазари, макар това да пряко да има по-слабо отражение за фондовия пазар в страната.

Какво да очакваме от имотния пазар в страната през 2021 г.?Екипът на Profit.bg потърси мнението на Людмил Боянов, който заема длъжностите мениджър и консултант по жилищни имоти в Arco Real Estate

Въпреки всичко, ситуацията на родния ни капиталов пазар, индиректно и чрез местните взаимни фондове, предоставя отлични възможности за придобиване на подценени финансови инструменти, респективно възможности за по-добра възвръщаемост, в сравнение с останалите алтернативи (недвижими имоти, депозити и др.).

Част от публичните компании вече се възползват от това чрез процедури за обратно изкупуване, като не трябва да пропускаме факта, че има и такива, които разпределят част от текущата си печалба под формата на авансови дивиденти.

Наличието на първия емитент - кандидат за предлагане на сегмента ВЕАМ за малки и средни предприятия (Пазарът за растеж) е крачка напред и предоставя нови инвестиционни възможности на инвеститорите.

При успешно предлагане на книжата на Биодит АД на този пазар е логично интерес да има и от нови емитенти, които да се възползват от пазарната ситуация по набирането на допълнителен паричен ресурс необходим за развитието им.

Като допълнително събитие, което ще се отрази на основния пазар и би дало нови възможности за инвеститорите през следващата година, е предоставянето на възможност за търговия с деривати, базирани на финансови инструменти, търгувани на БФБ.

От Капман АД очакват през 2021 г. по-добро представяне да имат компаниите от финансовия сектор, дружества със специална инвестиционна цел, туризма, машиностроенето, както и такива с традиции в разпределението на дивиденти.