HR Capital (Ейч Ар Кепитъл АД) планира да набере близо 1.5 млн. лв. с опция за допълнителни близо 1 млн. лв., чрез първично публично предлагане на пазара на растеж на Българска фондова борса (БФБ) – BEAM.

Компанията ще предложи на инвеститорите 333 000 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции клас „А“, при емисионна стойност на всяка акция от 4.48 лв.

Очаква се датата на провеждане на IPO аукциона на борсата да бъде на 15 декември, като метода на провеждане ще е на принципа на най-големия остатък, където в случай на по-голям интерес и презаписване, акциите ще се разпределят пропорционално между всички инвеститори.В тази ситуация е предвидена и така наречената “greenshoe” опция, в която при презаписване от над 1.5 пъти, един от акционерите ще предложи допълнителни до 220 000 съществуващи обикновени акции на същата емисионна цена на втория ден от предлагането. Водещ мениджър по предлагането е ИП Карол АД.Какво представлява HR Capital:

За последните 4 години, HR Capital е успяла да постигне над 3.5 пъти увеличение на инвестирания капитал.

Сред компаниите, в които HR Capital участва, са водещи имена в областта на електронната търговия, телемедицината, смарт фермерство, дигиталните услуги и високите технологии. Сред тях са eBag - лидер в онлайн търговията на хранителни стоки, BIODIT - специализирана в разработването на биометрични системи за сигурност, Superdoc & Healee – платформи за телемедицина и онлайн записване на час при лекар, Agrigate Media - медия в областта на селското стопанство.

Инвестициите на компанията са и в 3 успешни фонда: Endeavor Catalyst – Фонд с над 200 инвестиции, сред които и 29 компании-еднорози. Eleven 2.0 - с един значителен екзит (SMS Bump към Yotpo), и компании като Payhawk, GTMHub, Nitropack, eBag, Econic и новият фонд – Eleven 3.0.Ebag.bg

„Една от най-успешните инвестиции на HR Capital, е ebag.bg, каза един от основателите на компанията Христо Христов – предприемач, инвеститор и изпълнителен директор на Дарик радио.

През 2016 г. приходите на компанията са 1.5 млн. лева, а две години по-късно те вече са близо 5 млн. лева. След началото на COVID-19 продажбите на компанията се увеличиха до 24.3 млн. лева, а плановете за 2022 година са за достигане на годишни приходи от близо 100 млн. лева.

В момента HR Capital има малко под 20% от компанията.

Новите инвестиции:

„Планираме да инвестираме в дигитализацията и в най-иновативните компании, които следим и отговарят на инвестиционните ни критерии. Също така планираме да направим допълващи инвестиции в най-успешните и перспективни компании в портфолиото ни“, каза още Христов.Дивидентна политика:

HR Capital планира да разпределя 50% от общата разпределяема печалба на дружеството между акционерите си. Освен това, инвестиционната компания ще предложи по 2 нови акции за всяка притежавана от инвеститорите след приемане на одитирания годишен отчет за 2021 година.„Искаме да изградим доверие сред нашите инвеститори“, заяви Христов.

„Когато имаме екзит от дадена компания, ние ще разпределяме дивидент. Той ще е съществена част от получената сума“, допълни още той.*Материалът е с информативен характер и не представлява препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.