В началото на всяка календарна година правим разносметка на предходната и даваме прогнози за текущата.

На фона на поредица от COVID мутации и кризи, съчетани с най-динамичните в политически план за България 12 месеца, капиталовият ни пазар отбеляза най-успешната си година за период от над десет години.

Това посочват от водещия инвестиционен посредник Капман пред Profit.bg.

Индексът на сините чипове SOFIX регистрира годишно покачване от 42%, на фона на понижението си от 21.2% през 2020 г. Двуцифрени повишения записаха и другите индекси на БФБ - BGREIT, BGTR30, BGBX40, където ръстът е в диапазонa 41-19%, на фона на трицифрени изменения в проценти през годината при акциите на ТК Холд, Илевън Кепитъл, Алтерко, Доверие ОХ, Агрия Груп Холд. и ИХ България.

Годината беше успешна и за новостартиралия БЕАМ пазар, където при изключителен успех бяха извършени седем предлагания, при всяко от които имаше многократно по-голям интерес спрямо предлаганите количества книжа. Интересът към BEAM пазара показа, че капитали се пренасочват към по-рискови инвестиции, в опит за защита от инфлацията и липса на доход при депозитите.

За 2021 г. БФБ отчете ръст от 42% на сключените сделки и 108% в оборота от тях, като пазарната капитализация на компаниите отбеляза покачване с 8.6% за годината. По класове финансови инструменти на БФБ сделките с акции бяха за 640.4 млн. лева (85.5%), облигации за 169 млн. лв. (287.4%), БТФ за 4 млн. лв. (105.3%).

Другият пазар за финансови инструменти в страната - МСТ-София, също отчете покаване в оборотите от сделки през годината в размер на 41%, или 688.2 млн. лв., формиран от сделки с акции, облигации и инструменти търгувани на сегмент „Деривати“. По класовете финансови инструменти сделките с акции бяха за 128.3 млн. лева (26.4%), облигации за 121.82 млн. лв. (194,8%), и деривати за 438.1 млн. лева (27%).

Въпреки добре изглеждащата статистика, пазарът не се движеше изцяло в една посока и някои от по-старите компании регистираха понижения на годишна база. Общо данните във финансовите отчети показват въстановявяване от COVID кризата, въпреки наблюдаваното покачване в цените на стоките и енергоносителите.


На фона на очакването за повишение на лихвените нива и ограничаване на програмите за обратно изкупуване от цетралните банки, съчатано с очакването за повишаваща се инфлация, оставам положително настроен за българския пазар, който е доказал, че има ниска корелация с водещите пазари, посочва Ангел Хаджийски, председател на Съвета на директорите на Капман.

Считам, че следните фактори биха оказали положително влияние върху развитието на фондовия пазар в България през текущата година:

  • запазване на ниски нива при лихвите по депозити,
  • запазването на финансовата стабилност на страната,
  • осъществяване на отложените реформи в ключови сектори, като съдебна реформа, здравеопазване, енергетика,
  • изграждане на стратегията на правителството за привличане на чуждестранни инвеститори,
  • нови емисии ценни книжа на пазара,
  • изграждане на инфраструктра, която да предостави възможност за търговия с деривати, базирани на родни емитенти.